meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Tarieven + Info

Tarieven en voorwaarden

Het uurtarief van ons kantoor is (mede) afhankelijk van de aard van de zaak, het belang en spoedeisendheid. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het uurtarief afgesproken. Het uurtarief is altijd exclusief 6% kantoorkosten, exclusief BTW en exclusief kosten van derden, waaronder griffierechten, procureurs-, deurwaarders-, onderzoeks- en overige kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Er wordt zoveel mogelijk maandelijks en gespecificeerd gedeclareerd, zodat u zicht houdt op de kostenontwikkeling.

Het maken van bijzondere tariefafspraken is mogelijk. Bijvoorbeeld een vaste prijsafspraak, een aangepast uurtarief ingeval van gegarandeerd minimum aantal zaken en/of een uitkomstgerelateerd uurtarief. Vraag naar de mogelijkheden.

Rechtbijstandverzekering

Bent u verzekerd tegen de kosten van rechtsbijstand, dan treden wij in overleg met uw rechtsbijstandverzekeraar om tariefafspraken te maken.

Toevoegingszaken behandelen wij, behoudens andersluidende afspraken, slechts in arbeidszaken voor de werknemer en fraudezaken of strafzaken voor particulieren. Het verkrijgen van een toevoeging (ook wel “pro deo”-zaken genoemd) bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) is voor kwesties aangaande ondernemingsbelangen slechts mogelijk indien het voortbestaan van de onderneming afhangt van de uitkomst van de zaak.

Download hier onze algemene voorwaarden? Download hier ons evaluatieformulier.

Klachten

Ontevreden over onze dienstverlening?
Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie, verzoeken wij u uw klacht eerst voor te leggen aan mr. Gijsen. In overleg met u wordt zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem gevonden.

Mocht het overleg niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur
Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s-Gravenhage. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Kijk voor meer informatie op www.degeschillencommissie.nl.

klik hier voor de interne klachtenregeling
klik hier voor het klachtenregistratieformulier

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Delen op