meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Advocaat Nederweert

Als geboren en getogen Nederweertenaar, heeft ons kantoor een dependance in die regio. Zoekt u dus een (bedrijfs)jurist of advocaat arbeidsrecht, ondernemingsrecht of incasso, fraude of strafrecht in Limburg, regio Weert, Nederweert, Nederweert-Eind, Ospel, Leveroy, Kelpen, Heythuysen, Baexem, Grathem, Ell, Haler, Hunsel, Ittervoort, Stramproy, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Maarheeze, Soerendonk, Horn, Neer, Roggel, Heibloem?

Stop met zoeken en neem hier contact op of bel 043 - 356 00 00 voor een (vrijblijvende) afspraak.

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Arbeidsrecht

 • ontslag onterecht?: laat uw ontslag toetsen en weet of het op de juiste en voldoende onderbouwde ontslaggrond(en) is genomen en op de juiste manier is gegeven. Is de aangeboden vergoeding of transitievergoeding juist berekend of zijn er redenen voor een hogere vergoeding.
 • loonvordering: heeft uw werkgever een loonachterstand, dan is dat vaak een teken dat het financieel niet goed gaat met de werkgever. Wacht niet te lang met de invordering van het loon, de wettelijke rente en wettelijke verhoging van artikel 7:625 BW.
 • reorganisatie: Zowel voor de werkgever als voor de betrokken werknemers is een reorganisatie ingrijpend. Wij adviseren over het reorganisatieplan, het sociaal plan, de contacten met de OR (ondernemingsraad), het afspiegelen van werknemers (selectie op grond van het afspiegelingsbeginsel), de gesprekken met de werknemers, het aanvragen van ontslagvergunningen, het sluiten van beëindigingsovereenkomsten en zonodig de ontbindingsprocedure(s).
 • ontslagvergunning UWV: Voor een ontslag op grond van bedrijfssluiting en bedrijfseconomische omstandigheden of na twee jaar ziekte dient de werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen. De arbeidsovereenkomst mag pas na ontvangst van de ontslagvergunning worden opgezegd met in achtneming van de geldende opzegtermijn. Van de opzegtermijn mag de looptijd van de procedure worden afgetrokken.
 • ontslag via kantonrechter: Voor ontslag op een van de navolgende gronden, te weten: regelmatig ziek, disfunctioneren na verplicht verbetertraject, verwijtbaar handelen of nalaten, gewetensbezwaren, verstoorde arbeidsverhouding en andere omstandigheden dient een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter te worden ingediend.
 • vaststellingsovereenkomst: Als werkgever en werknemer samen afspraken over de beëindiging het dienstverband wordt dat vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. Voor beide partijen geldt dat zij goed moeten opletten wat er wordt vastgelegd, met name in verband met de WW-rechten van de werknemer en aanspraken op transitievergoeding etc.
 • bestuurder/manager ontslaan: dit vraagt altijd extra aandacht, omdat er naast de arbeidsrechtelijke ook een vennootschapsrechtelijke binding tussen het bedrijf/werkgever en de bestuurder. Lees hier meer...
 • non-concurrentiebeding/relatiebeding

Ondernemingsrecht

 • contracten toetsen en opstellen
 • geschillen tussen bestuurders/aandeelhouders
 • algemene voorwaarden

Incasso

 • incassobrief
 • rente en buitengerechtelijke kosten
 • beslag leggen
 • procederen

Strafrecht

 • dagvaarding ontvangen, voorkomen?
 • fraude gepleegd?
 • ontnemingsvordering/plukze
Delen op