meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Uw debiteur failliet, maar toch uw vordering innen? 5 tips!

De economische crisis is voorbij en het aantal faillissementen was in 2017 zelfs lager dan in 2000. Toch gingen er in de periode 2008 t/m 2017 meer dan 60.000 bedrijven failliet. De kans is dus welhaast 100% dat daar een of meer debiteuren van u tussen zaten. En toen die brief van de curator op de mat viel, hebt u zeker gedacht: "Daar valt dus niks meer te halen". Maar toch is dat in veel gevallen niet juist. Zeker nu de economie weer aantrekt en ook die oude failliete debiteuren weer kapitaalkrachtig zijn en deze oude vorderingen juridische nog te innen zijn? Vijf tips, die u absoluut moet weten, dus lees snel verder!

Direct contact / Like ons op Facebook

1. Faillissement opgeheven, vorderingen herleven!

Veel faillissementen van personen, eenmanszaken en vennootschappen worden wegens gebrek aan baten opgeheven. Die personen starten in veel gevallen opnieuw een onderneming of treden bij een werkgever in loondienst. Wat veel ondernemers, maar ook accountants en fiscalisten niet weten is, dat de vorderingen uit dat oude faillissement na de opheffing wegens gebrek aan baten herleven! Het heeft dus weldegelijk zin om ons te laten onderzoeken wat de status van uw vorderingen op deze (ex-)klanten/debiteuren en hun faillissementen is. Want als u er wel, maar andere schuldeisers niet aan denken, terwijl de debiteuren weer over middelen beschikt, zijn die vorderingen gewoon inbaar.

2. Faillissement eindigt, slotuitdelingslijst is execturiaal vonnis

Nog interessanter wordt het als een faillissement eindigt middels een uitkering op de slotuitdelingslijst (let op, dus niet op basis van een (gedwongen) akkoord). Vaak wordt gedacht dat u daar als schuldeiser dan genoegen moet nemen, maar dat is niet het geval. U ontvangt weliswaar een gedeelte van de vordering, maar de rest van uw vorderingsrecht herleeft. Sterker nog, het door de rechter commissaris ondertekende proces-verbaal van de verificatievergadering heeft na het faillissement dezelfde kracht als een rechterlijk vonnis (grosse) en is de executoriale titel voor de incasso van uw restantvordering. 

3. Bestuurder aansprakelijk na faillissement

Als het goed is heeft de curator voor alle gezamenlijke schuldeisers onderzocht of de failliet heeft voldaan aan zijn boekhoudverplichtingen, wat de oorzaak is van het faillissement en wat de rol van het bestuur daarin is geweest. De verslagen van de curatoren zitten dus vaak boordevol nuttige informatie over de vraag of de bestuurder/vennoten zelf aansprakelijk zijn voor de boedelschulden. Alleen zijn curatoren nooit happig om daarover zelf te procederen, omdat daarvoor in veel gevallen de middelen (dan) niet aanwezig zijn.

Alle reden dus voor u om ons om de voormalig bestuurder in voorkomend geval aansprakelijk te stellen. Uiteraard toetsen wij aan de hand van de door ons op te vragen faillissementsverslagen of is voldaan aan de vereisten voor aansprakelijkheid en de haalbaarheid. Maar ook het treffen van een schikking, een betalingsregeling en/of het leggen van conservatoir beslag (bijvoorbeeld onder opdrachtgevers, de nieuwe werkgever of de pensioenverzekeraar) is mogelijk. 

4. Verjaring

Iets om rekening mee te houden is, dat vorderingen normaliter na 5 jaren verjaren. Tijdig en schriftelijk middels ondubbelzinnige verklaring stuiten van de verjaring is dus van groot belang. Ook als u mogelijk nog langer wil afwachten totdat de debiteur mogelijk weer kapitaalkrachtig is, verdient het "op conditie houden" van uw oude debiteurenportefeulle aanbeveling om verjaring te voorkomen. Het "vonnis" in de zin van het ondertekende procesverbaal van de verificatievergadering verjaart pas na 20 jaren.

5. Rente

De rente loopt niet gedurende het faillissement maar daarvoor en daarna uiteraard weer wel. Hoewel het enkele afwachten met invordering an sich niet maakt dat de rentevordering teloor gaat, raden wij aan hiermee niet onnodig lang en met als enige doel om de rentevordering te laten oplopen, te wachten. 

Tot slot

Vermoedt u na het lezen van deze blog, dat ook uw oude debiteurenportefeulle met het aantrekken van de economie weer verhaalbaar is geworden, aarzel dan niet en laat ons uw portefeulle gratis beoordelen, zodat we een op maat gesneden incassotraject voor u kunnen uitstippelen. Bel of mail ons direct.

mr. R. Gijsen, advocaat

Delen op