meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Gebruik de wettelijke maximum betalingstermijnen voor snellere incasso

Betaalt uw debiteur niet op tijd of zelfs veel te laat? Dan houden wij de betalingstermijnen in uw contracten graag eens tegen het licht van de "Wet tegengaan onredelijk lange betalingstermijnen". Misschien zijn de betalingstermijnen in strijd met de wet, onredelijk lang of zelfs nietig, hebt u meer of eerder recht op betaling en vergoeding van rente en kosten. Zeker als u als MKB-ondernemer zaken doet met grote bedrijven. In ieder geval levert het een mooie aanleiding op voor een goed gesprek met uw debiteur(en). En als u wil, doen wij het voor u. Lees verder of lees hier ons blog "Maak van oude debiteuren uw bedrijfsfinanciering".

Direct contact / Like ons op Facebook

De wet tegengaan onredelijk lange betalingstermijnen

Artikel 6:119a BW is met de almaar uitlopende betalingstermijnen en ter bescherming van kleine ondernemingen aangepast. In ciristijden een waardevolle wet, zo zou je denken. Maar, zoals vaak komt de wet een beetje als mosterd na de maaltijd. Inmiddels is het economische tij gekeerd en floreert de economie weer. Toch is het goed om op de hoogte te zijn van de nieuwe spelregels, want voordat u het weet lopen debiteuren weer op en uit. Er bestaan maximum betalingstermijnen en meer rechten bij overtreding daarvan.

Maximum betalingstermijnen

De maximum betalingstermijnen zijn afhankelijk van het soort tegenpartij. In het kort komt het op het volgende neer:

  • Is geen betalingstermijn overeengekomen, dan geldt voor kleine en grote ondernemingen en voor de overheid een betalingstermijn van 30 dagen.
  • Voor de overheid bedraagt de maximumbetalingstermijn sowieso 30 dagen, behalve in enkele uitzonderingssituaties. Dan is het maximaal 60 dagen. 
  • Voor bedrijven geldt onderling ook een maximum betalingstermijn van 60 dagen. Kleine bedrijven kunnen daarop een uitzondering maken. Grote bedrijven niet. 

Vanaf 1 juli 2018 zijn ook betalingstermijnen van meer dan 60 dagen in oude, bestaande overeenkomsten uit den boze. Andere afspraken in strijd met de dwingende regels zijn nietig. Dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Betalingstermijnen in strijd met deze regels, maakt dat u dus eerder een opeisbare vordering en eerder aanspraak op wettelijke of contractuele rente hebt. DIt kan uiteraard een positieve impuls geven voor uw liquiditeit. De termijn begint te lopen na ontvangst van de factuur, dus niet de factuurdatum. Houdt er rekening mee dat daarover dus discussie kan ontstaan.

Wettelijke of contractuele rente?

Is geen betalingstermijn overeengekomen, dan is in ieder geval na 30 dagen al (wettelijke of contractuele) rente verschuldigd. De wettelijke rente bedraagt ten tijde van het schrijven van dit artikel 2% per jaar voor niet-handelstransacties en 8% per jaar voor handelstransacties. Niets staat er echter aan in de weg dat u in uw contracten een hoger percentage opneemt, al is het maar als drukmiddel voor uw debiteur om tijdig te betalen of om onderhandelruimte te hebben bij eventuele achterstallige betalers. En, voor (hogere) contratuele rente gelden dezelfde regels als voor de wettelijke rente. Leg de afspraken wel goed vast in het contract of algemene voorwaarden. Wij helpen u daar graag bij.

Wij incasseren met succes!

Hebt u oude of nieuwe debiteuren, waarvan u de inbaarheid wil laten checken of schiet het bij uw vaste incassobureau niet op, bel ons dan gerust. De eerste check doen we namelijk gratis. Gaan we aan de slag, dan maken we heldere en in geval van grotere aantallen gunstige prijsafspraken en treuzelen niet om conservatiore beslagen te leggen en te procederen (in kortgeding).

Vragen naar aanleiding van deze blog? Bel of mail gerust. U kunt ook kosteloos een exemplaar van ons boek "Contracteer, Incasseer, Procedeer" aanvragen.

mr. Ruud Gijsen, advocaat

Delen op