meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

5 Tips bij ontslag op staande voet!

1. Laat je niet direct uit het veld slaan als je op staande voet ontslagen wordt!

Blijf rustig, hoor de reden(en) aan en reageer nog niet op de feiten. Je weet immers niet of het wel zo is, als het je wordt voorgeschoteld. Geef (schriftelijk) aan het niet eens te zijn met je ontslag en laat weten dat je beschikbaar bent en blijft voor werk binnen het bedrijf.

Alleen, dit is bij ontslag op staande voet niet voldoende. Je zult ook andere actie moeten ondernemen, liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden. Is het ontslag op staande voet onterecht, dan moet een verzoekschrift bij de rechtbank tot vernietiging en doorbetaling van salaris worden ingediend. Bedenk in ieder geval, wat er ook aan de hand is, dat in veel gevallen het ontslag op staande voet nog wel om te buigen is naar een neutraal ontslag, waarbij je in ieder geval het recht op een WW-uitkering behoudt. Neem hiervoor altijd contact op met een arbeidsrechtspecialist!

2. Ontslag op staande voet kan alleen gegeven worden als er een dringende reden is

Jouw daden of gedrag moeten de oorzaak van deze reden zijn. Geweld op de werkvloer, diefstal en fraude, ernstige onbekwaamheid voor het uit te voeren werk, werkweigering, schending van de geheimhoudingsplicht etc. kunnen vormen voor ontslag op staande voet, maar de rechter gaat daar niet altijd in mee. Ook de persoonlijke gevolgen voor het ontslag van de werknemer spelen bij die beoordeling een rol, zoals leeftijd, duur van het dienstverband en andere financieele gevolgen. Er zijn altijd twee kanten aan een verhaal.

3. De werkgever kan je alleen op staande voet ontslaan als hij dit onverwijld doet

Dit betekent dat hij je onmiddellijk moet ontslaan nadat de werkgever kennis heeft genomen van de dringende reden. Enige bedenktijd is er -afhankelijk van de omstandigheden- nogw wel, maar als er dagen of weken overheen gaan is het niet meer onverwijld. Ook is de werkgever verplicht om aan te geven waarom hij ontslag op staande voet geeft en moet de dringende reden aannemelijk gemaakt worden.

4. Vecht ontslag op staande voet altijd aan

Als je dit niet doet, wek je de indruk dat het ontslag terecht is. Het UWV kan dan beslissen dat je verwijtbaar werkloos bent zodat je recht op een WW uitkering kan komen te vervallen. Je zou in dat geval zelfs gekort kunnen worden op een eventuele bijstandsuitkering.

5. Neem bij ontslag op staande voet altijd een arbeidsrechtspecialist in de arm

Advocatenkantoor Gijsen helpt je graag verder! Neem hier contact met ons op.

Delen op