meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Werkgever aansprakelijk voor downloaden illegale software door werknemer

De werkgever die zijn werknemers niet controleert op illegaal downloadgedrag naar bedrijfscomputers is aansprakelijk voor de schade. Dat heeft de rechtbank in de navolgende zaak uitgemaakt. Zou dit in jouw bedrijf voor kunnen komen, wacht dan niet en neem contact op om juridische maatregelen te nemen.

Direct contact / Like ons op Facebook

De casus

De werkgever heeft aan de werknemer een laptop verstrekt. De werknemer heeft, buiten medeweten van de werkgever, illegale software van geïnstalleerd en gebruikt. De eigenaar van de software is hier achter gekomen en begint een procedure tegen de werkgever waarbij een hoge schadevergoeding wordt geëist. Tevens eist de eigenaar van de software dat alle proceskosten door de werkgever worden vergoed. 

Werkgever moet illegaal downloaden door werknemers voorkomen

Als verweer voert de werkgever aan dat het voor haar onmogelijk is om te voorkomen dat een werknemer illegale software downloadt. Dit omdat enerzijds de illegale software gemakkelijk te vinden en te downloaden is, anderzijds omdat de illegale praktijken buiten het gezichtsveld van de werkgever plaatsvinden. 

De rechtbank gaat niet mee in het verweer van de werkgever en stelt dat een werkgever zeggenschap heeft over werknemers. Een werkgever kan een werknemer verbieden illegale software te downloaden en te gebruiken. Als een werknemer zich niets aantrekt van zo'n verbod, maakt dat voor de aansprakelijkheid echter niet uit. Op de werkgever rust namelijk een risico-aansprakelijkheid, wat betekent dat de werkgever aansprakelijk is, zelfs als blijkt dat er van schuld of verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever geen sprake is. De hele uitspraak lezen? Klik hier

Werkgevers, leg vast wat wel en niet mag!

Conclusie is dan ook dat het hele dure gevolgen voor een werkgever kan hebben als een werknemer illegale software op een computer van het bedrijf downloadt en gebruikt. In de arbeidsovereenkomst zou dan ook een bepaling moeten staan waaruit blijkt dat het verboden is om illegale software op bedrijfscomputers te downloaden en te gebruiken en dat de werknemer bij overtreding aanspraklijk is voor de schade. Verder zal er ook daadwerkelijk uitvoering aan een dergelijke verbod moeten worden gegeven, zullen de bedrijfscomputers regelmatig gecontroleerd moeten worden op illegale software of zo worden ingesteld dat illegaal downloaden gewoonweg niet mogelijk is.

Illegaal downloaden reden voor ontslag werknemer

Als illegaal downloaden een concrete bedreiging voor je bedrijf is, of het een aanslag op je (bedrijfs)integriteit is, omdat je bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar bent of in de IT-branche opereert, is het zelfs raadzaam om op illegaal downloaden disciplinaire sancties of zelfs ontslag in het vooruitzicht te stellen. Ook dit moet je dan wel goed vastleggen. Bovendien kan er voor worden gekozen -afhankelijk van de vraag of dit gegeven de aard van de arbeidsovereenkomst geboden is- te bepalen dat dergelijk handelen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan leiden.

Neem contact op om deze problematiek goed te regelen!

mr. R. Gijsen van Advocatenkantoor Gijsen

Delen op