meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Slechte grap geen reden voor ontslag op staande voet

Een beetje humor op de werkvloer moet kunnen. Een geintje uithalen ook. Maar ging de werknemer in deze casus te ver? En was het ontslag op staande voet wel terecht? En wie betaalt de rekening voor een slechte grap?

Een 41-jarige werknemer van een bakkerij dacht een grap uit te halen met een collega door zich voor te doen als diens leidinggevende. In zijn naam stuurde hij op zaterdag het volgende bericht naar de betreffende collega over de hygiëne van de bakkerij: “Verdomme jongens, ik weet niet wat jullie gisteren allemaal uitgespookt hebben, maar het is één grote bende hier. En dat moest nou maar eens afgelopen zijn. Ik ben in staat om jullie er allemaal uit te gooien. Maandag gesprek op kantoor.”

Op die maandag kwam de collega, die het hele weekend bezorgd geweest was, erachter dat er sprake was van een grap. Hij, maar ook de directie, zagen er de lol bepaald niet van in. De grappenmaker werd bij de directie geroepen en werd op staande voet ontslagen. De werknemer nam het feit dat hij was ontslagen voor lief, maar was het met de reden en het ontslag op staand voet niet niet mee eens en vroeg aan de kantonrechter naast de transitievergoeding ook een hoge billijke vergoeding, gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging en kosten.

De kantonrechter oordeelde dat alhoewel de werknemer de grenzen van het acceptabele had overschreden met zijn grap, ontslag op staande voet toch een te ingrijpende maatregel was. De werknemer had de naam van de leidinggevende misbruikt en de collega ook niet meteen gerustgesteld. Hoewel de werkgever dus het bericht niet hoefde te accepteren was er, mede gegeven de omstandigheden van het geval, toch geen sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever de werknemer een billijke vergoeding van € 7.500,00 moest betalen, mede als vergoeding voor de juridische bijstand van de werknemer. Verder moest de werkgever nog een schadevergoeding van € 10.136,88 euro en een transitievergoeding van € 26.182,00 betalen. Tel daarbij op de proceskosten van € 679,00 en de opgebouwde vakantiedagen en toeslagen verhoogd met 50% en het is een dure grap, maar dan voor de werkgever!

Dus, ben je je baan beu, maar heb je niet het lef gewoon een andere te zoeken en op te zeggen? Maak dan een practical joke en hoop dat je baas je op staand voet ontslaat. De vraag blijft welke grappen wel en welke geen reden voor ontslag op staande voet zijn.

Vragen over uw situatie? Neem hier contact op. De hele uitspraak lezen? ECLI:NL:RBMNE:2016:6938

mr. R. Gijsen, advocaat

Delen op