meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Kleinschalige of professionele hennepteelt, woningontruiming en de bak in?

Leidt kleinschalige thuisteelt, zeg maar een hennepkwekerij in (een of meerdere kamers, kelder of zolder) van je huis, meteen tot huisuitzetting en ontruiming? Deze vraag is niet direct met ja of nee te beantwoorden. Bovendien, de problemen kunnen nog veel groter worden. Lees hier meer.

Het huurcontract

Kijk allereerst naar je huurcontract. Als hier niet expliciet in staat dat cannabisteelt is verboden, dan zal een klein kweekkastje niet snel tot ontruiming kunnen leiden. Staat er echter wel een verbod in, dan kan dit wel snel tot problemen leiden en dus tot ontruiming van de woning. Dit zal zeker het geval zijn als er illegaal stroom is afgetapt of er op andere wijze gevaar voor personen of goederen is ontstaan door de hennepkwekerij. De rechter zal dan oordelen dat er sprake is van een “gevaar zettende” situatie.

Aanwijzing Opiumwet

Alles wat niet als kleinschalig wordt aangemerkt, is meteen professioneel. In de praktijk worden immers vaak hulpmiddelen bij de teelt gebruikt. In een bijlage van de Aanwijzing Opiumwet staat vermeld dat als je twee of meer hulpmiddelen gebruikt de teelt wordt beschouwd als beroepsmatig of bedrijfsmatig handelen, ongeacht het aantal planten. Je mag dus maar één hulpmiddel hebben en in praktijk kom je daar niet ver mee.

De 5 planten regel

Sinds 2013 geldt dat wie 5 planten of minder teelt, niet vervolgd wordt. Door de politie aangetroffen planten worden echter wel in beslag genomen. Wanneer de politie naar de geest van de wet zou handelen, dan zouden ze 5 planten achter moeten laten. De 5 plantenregel is bedacht om de consument in de gelegenheid te stellen zijn eigen cannabis te laten telen.

Professionele hennepkwekerij, handel?

Er zijn voorwaarden verbonden aan het zelf kweken van wiet.  Om er een paar te noemen: Ten eerste mag je geen lamp gebruiken. Dit houdt in dat de wiet minder goed groeit, minder sterk wordt en de opbrengst dus lager zal zijn. De tweede voorwaarde is dat de wiet geen overlast mag veroorzaken, denk ook aan geuroverlast. Een andere voorwaarde is dat je ouder dan 18 jaar moet zijn om wiet te mogen telen.

Het doel van de teelt bepaalt de vraag of de teelt gedoogd wordt, niet het aantal gebruikte attributen. In praktijk echter zal de politie zodra er meer dan een hulpmiddel aanwezig is alles in beslag nemen. Als het doel van de wietteelt gericht is op verkoop en dus als er sprake is van geldelijk gewin, is dit niet geoorloofd. Als je kunt uitleggen dat de planten bedoeld zijn voor eigen consumptie en er verder geen aanwijzingen zijn dat dit anders is, zit je goed. Maar let wel, zoals in de eerste alinea al werd vermeld, kijk vooral naar het huurcontract!

Grotere hennepkwekerij

Is er sprake van een grotere (en daardoor al meteen professionele) hennepkwekerij, dan ontstaan allerhande problemen, waarvoor je zeker een advocaat nodig hebt. Om er maar een paar te noemen:

  • Beëindiging van de huurovereenkomst en huisuitzetting;
  • Boete en/of betaling resterende huurtermijnen;
  • Aansprakelijkheid voor schade aan de woning;
  • Plaatsing op de zwarte lijst van woningbouwverenigingen;
  • Sluiting van de woning door de burgemeester, artikel 13b Opiumwet;
  • Problemen op het werk en mogelijk zelfs ontslag;
  • Dagvaarding voor de politierechter, taakstraf of gevangenisstraf;
  • Naheffing en schadevergoeding stroomleverancier of netwerkbeheerder (Enexis)
  • Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel wegens verdiensten eerdere teelten, de bedragen worden geschat en kunnen fors oplopen.

Al deze problemen kennen hun eigen criteria en procedures, die ook nog eens door elkaar heen lopen. Daarin zijn wij gespecialiseerd. We staan je bij tegen de gemeente, tegen de woningbouwvereniging, in de strafzaak en in de ontnemingszaak. Hangt jou een van deze problemen boven het hoofd, aarzel dan niet langer en neem nu contact op met mr. R. Gijsen.

mr. R. Gijsen, advocaat

Delen op