meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Moet ik solliciteren op mijn eigen functie bij een reorganisatie?

Formeel ben je als werknemer niet verplicht om te solliciteren op je eigen baan. Het gaat in een dergelijke situatie om wijziging van je arbeidsvoorwaarden die een werkgever niet zomaar eenzijdig mag veranderen. Of het verstandig is om dit niet te doen is een andere vraag. Mocht het tot een rechtszitting komen, zal de werkgever altijd aangeven dat hij het vertrouwen in de werknemer heeft verloren. Het hangt van de ernst van de situatie af of de rechter de arbeidsovereenkomst zal beëindigen

Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Reorganisatie

Bij een reorganisatie zal de werkgever eerst moeten aantonen dat ontslag onvermijdelijk is. Dat oude functies komen te vervallen, er geen alternatieven zijn, werktijdverkorting geen oplossing is etc. Ook de ondernemingsraad en het UWV zullen hiervan overtuigd moeten worden. Als dan duidelijk is dat de eigen functie inderdaad komt te vervallen en er wel nieuwe (andere) functies zijn, is het raadzaam om actief te zijn en alle medewerking te verlenen om voor een nieuwe functie in aanmerking te komen. Dit kan zijn dat je dan inderdaad op je eigen functie moet solliciteren. Solliciteren op de eigen functie komt in de praktijk regelmatig voor. Het is een grijs gebied, waar de kantonrechter vaak aan te pas moet komen.

Sollicitatieprocedure 

De procedure voor een interne sollicitatie zal niet wezenlijk afwijken van een reguliere sollicitatieprocedure. Van de vacatures waarop gesolliciteerd kan worden zullen functiebeschrijvingen en functie-eisen openbaar worden gemaakt. Vervolgens zal worden gevraagd om schriftelijk te solliciteren en een CV mee te sturen. De werkgever zou er verstandig aan doen om vervolgens met zoveel mogelijk sollicitanten een gesprek te voeren, maar in praktijk blijkt dat hier nogal eens anders mee wordt omgegaan.

Het is dan ook altijd raadzaam om als je in een dergelijke situatie belandt, direct contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat, die je adviseert, het sociaal plan kan toetsen en kan bekijken of je als werknemer krijgt wat je toekomt of toe kan komen. In de meeste gevallen worden de kosten voor deze juridische bijstand vergoed door ofwel de rechtsbijstandsverzekeraar (vrije advocaatkeuze) of de werkgever.

Zie ook ons blog: Hoe overleef ik een reorganisatie?

Vragen? Neem meteen contact op.

mr R. Gijsen, advocaat

Delen op