meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Het nut van een rechtsbijstandsverzekering

Ruim drie miljoen Nederlanders hebben een rechtsbijstandverzekering. Die is bedoeld als bescherming wanneer je te maken krijgt met een juridisch geschil. Maar heb je er echt wat aan? En, hoe goed behartigt de verzekeraar jouw belangen? De juristen die de maatschappij inzet willen, zo blijkt, wel héél graag schikken. Wat is dan nog het nut van een rechtsbijstandverzekering?

Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Rechtsbijstand door de overheid, pro deo

Veel mensen hebben helemaal geen baat bij een rechtsbijstandverzekering. Wanneer je onder een bepaalde inkomensgrens zit heb je namelijk recht op financiële bijstand door de overheid via de Raad voor Rechtsbijstand. Die inkomensgrens is 21.800,00 euro voor alleenstaanden en 36.800,00 euro voor gedeelde huishoudens. Je hoeft in dat geval alleen maar een eigen bijdrage tussen de 196 en 823 euro te betalen. De rest van de rechtsbijstand wordt vergoed. De advocaat vraagt die toevoeging aan.

Zaken 'binnenshuis' houden

Als je boven die inkomensgrens zit is het ook goed om te beseffen welke juridische problemen wel en niet gedekt worden door je verzekering. Krijg je bijvoorbeeld te maken met strafrecht, dan ben je sowieso niet verzekerd tegen de juridische kosten. En ook bij een scheiding moet je zelf bijbetalen. Blijft voor veel particulieren ontslag en arbeidszaken, zoals loonvorderingen of problemen over het non-concurrentiebeding etc over. Maar ook mediation wordt bijvoorbeeld weer niet (standaard) vergoed door je rechtsbijstandverzekering.

Als je dan je rechtsbijstandverzekering moet aanspreken, is het vervolgens nog niet zeker of je daarmee echt geholpen bent. Veel verzekeraars proberen de zaken namelijk koste wat het kost binnenshuis in behandeling bij een eigen jurist te houden. Dit terwijl je als klant recht hebt op een zelfgekozen advocaat die door je verzekeraar uitbetaald wordt. Lees hier onze eerdere blogs over dit onderwerp: Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekerdene en Vrije advocaatkeuze enl liever geen geschil met uw rechtsbijstandverzekeraar

Ook worden, ook bij bestaande polissen, inmiddels veelvuldig de polisvoorwaarden gewijzigd, waarmee de dekking wordt gemaximeerd tot een bepaald bedrag. Vaak is dat niet afdoende om überhaupt een procedure te voeren en dan kom je aan het bijbetalen.

Rechtsbijstandverzeraar baat bij schikking

Radar Avrotros krijgt, zo bleek tijdens de uitzending van 5 december 2016, veel berichten van consumenten en advocaten, die merken dat er alles aan gedaan wordt om het dossier bij de verzekeraar te houden. En als dat lukt, wordt er meestal op een snelle oplossing aangestuurd in de vorm van een schikking. Op zich niet verkeerd, als dat in het beste belang van de verzekerde is, maar het moet niet het uitgangspunt zijn.

Verzekeraars hebben ook baat bij een schikking. Als een zaak niet uitbesteed wordt aan een externe advocaat hoeft er niet uitbetaald te worden. Het werk wordt dan immers door de eigen juristen gedaan en als een rechtsgang wordt voorkomen blijft er dus meer geld in kas van de verzekeraar en dus meer winst.

Kortom, bezint eer ge begint of neem je polisvoorwaarden nog eens goed en vraag je af of er eigenlijk geen sprake is van schijnzekerheid.

Vragen of contact? klik hier.

mr. R.Gijsen, advocaat

Delen op