meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

WhatsAppen tijdens werktijd kan je duur komen te staan

De kantonrechter in Tilburg heeft recent geoordeeld dat een werkgever het loon van zijn werknemer mocht inhouden of verrekenen, omdat deze teveel privé WhatsApp-berichten ontving en verzond met zijn werktelefoon. De berichten waren van emotionele aard (liefdesberichten). De werkgever had een voldoende duidelijk social media reglement. Met het verzinnen en verzenden ging volgens de kantonrechter veel werktijd verloren. De kosten werden geschat en voor rekening van de werknemer gebracht.

Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

1255 liefdesberichten

De werknemer, die 7,5 jaar in dienst was als projectmanager verstuurde en ontving in een periode van een half jaar tijd zo’n 1255 WhatsApp-berichten met zijn werktelefoon. De werkgever betitelde deze berichten als “liefdesberichten”.

De werknemer, die uit dienst ging in de zomer van 2015, had op dat moment nog 214,2 resterende verlofuren. De werkgever weigerde deze verlofuren uit te betalen, omdat de werkgever stelde schade te hebben geleden. Deze schade zou bestaan uit o.a. onverschuldigd loon, omdat de werknemer onder werktijd met zijn werktelefoon talloze WhatsApp-berichten had uitgewisseld, waarvan de inhoud van emotionele aard zou zijn. Omdat daar een psychologisch element aan zit, zou de tijdsbesteding daarvan groter zijn, dan het enkel lezen en verzenden van berichten. Vermeld moet nog worden dat de werkgever een bedrijfsreglement had opgesteld dat bepaalt dat “incidenteel en beperkt gebruik van de werktelefoon voor persoonlijke doeleinden is toegestaan, maar dat daarbij de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht moeten worden genomen” .

De werkgever weigerde overuren te betalen.

De rechter oordeelde in dit geval dat het veelvuldig WhatsApp gebruik voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder noodzaak en zonder dat de werkgever daarmee heeft ingestemd, voor rekening van werknemer moet blijven. Op grond van de wet geldt immers geen arbeid, geen loon én het bedrijfsreglement bevatte regels over het privégebruik van de zakelijke telefoon. Volgens schatting van de rechter bedroeg de gemiddelde tijdsduur per bericht zo’n tweeënhalf tot drie minuten per bericht. Er was sprake van in ieder geval 1.255 WhatsApp-berichten die waren ontvangen en verzonden. Vermenigvuldigd met het uurloon van € 25,63 komt dit neer op een bedrag van € 1.500,00 bruto dat de werkgever met het nog te betalen loon mag verrekenen.

Social media reglement van belang!

Dus, werknemers behoren het gebruik van social media tijdens werktijd en zeker met een telefoon van de baas te beperken tot het hoogst noodzakelijke. Het belang van een “social media protocol” of reglement moet zeker niet worden onderschat. Immers, alleen dan weten zowel werkgever als werknemer weten waar ze aan toe zijn en kan er een beroep op worden gedaan en kan dit eventueel zelfs tot een ontslag leiden.

44% werknemers checkt smartphone ieder uur

Veel bedrijven worstelen met het gebruik van social media tijdens werktijd. Moet het gewoon kunnen of moeten werkgevers hiertegen optreden?

Uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank is gebleken dat 90% van de werknemers minimaal één keer per dag zijn telefoon pakt. 44% doet dit zelfs ieder uur! Dit terwijl het niet nodig is voor het werk dat moet worden verricht. De wet biedt op dit moment nog weinig houvast hierin. Veel bedrijven stellen daarom social media reglementen op, waarin staat of en hoe (vaak) je je mobiele telefoon mag gebruiken. Hoe zo'n reglement er precies uit zou moeten zien, verschilt uiteraard per bedrijf.

Vakbond de Unie is van mening dat werkgevers niet te moeilijk moeten doen over werknemers die op social media zitten. Volgens Reinier Castelein van Vakbond de Unie kan een werkgever niet van een werknemer verwachten dat deze helemaal geen contact heeft met het thuisfront als ze op het werk zijn. En tegenwoordig is het ook zo dat van veel werknemers tegenwoordig wordt verwacht dat ze ook buiten de reguliere werktijden bereikbaar zijn of zich inzetten voor hun werk, zodat werk en privé sowieso al meer in elkaar overlopen.

Vragen of wilt u voor uw bedrijf een social media protocol? Bel of mail ons.

mr. Ruud Gijsen

Advocaat

Delen op