meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Bestuurder zorginstelling verdacht van fraude, de BOD's van SZW en de keerzijde...

Wij lazen vandaag in het nieuws dat de recherche zorgfraude (een zogenaamde BOD, hetgeen staat voor Bijzonder Opsporingsdienst van het ministerie van SZW) 6 mensen heeft aangehouden in een onderzoek naar fraude bij een zorginstelling. Een bestuurslid wordt ervan verdacht meer dan anderhalf miljoen euro te hebben ontvreemd. Dit meldt het Openbaar Ministerie. De arrestaties, die vorige week al plaatsvonden, zijn nu pas bekend gemaakt. De keerzijde wordt (nog) niet belicht. Daarom een korte kritische noot.

Vragen over dit onderwerp? Neem hier contact met ons op.

Aanhoudingen

Een bestuurslid wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte, het opmaken van valse jaarrekeningen en witwassen. Ook zijn vriendin is aangehouden op verdenking van witwassen. Beiden zitten vast. De fraude zou al sinds 2011 hebben plaatsgevonden, een behoorlijk oude zaak dus! Ook zijn twee andere bestuursleden van een projectontwikkelaar en twee leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling aangehouden voor betrokkenheid bij de vermoedelijke fraude. Een accountant en een medewerker zijn gehoord als verdachten. De zorginstelling in Zuid-Holland levert zorg en huisvesting aan licht verstandelijk gehandicapten.

Inbeslagname

Het onderzoek startte in 2015 nadat melding werd gemaakt van een verdachte transactie. De woning van de verdachte en het kantoor van de zorginstelling zijn doorzocht. Ook het kantoor van de accountant, het kantoor van de projectontwikkelaar en de woningen van de leden van de Raad van Toezicht zijn doorzocht. Er zijn twee Porsches, een Audi, een BMW, sieraden, dure horloges, administratie en computers in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op banksaldi van de zorgbestuurder en zijn partner.

BOD's, Bijzondere Opsporingsdiensten

Fraude, waarbij het publieke belang (lees: het ontduiken of witwassen van belastinggelden, premies, uitkering, subsidie, vergunning, identiteitsbewijs etc) gemoeid is, wordt steeds meer delictgerichte (in plaats van dadergericht) aangepakt. De BOD's van SZW zijn daar een goed voorbeeld van. De FIOD is een andere bekende. Per deelterrein van de vaak complexe ordeningswetgeving wordt vanuit beleidsmatige benadering gecontroleerd, gehandhaafd en zonodig vervolgd. Samenwerking en strategische afstemming tussen BOD's en politie is van essentieel belang.

Dat zo'n aanpak hard en diep in het persoonlijke leven van de bestuurders, beleidsbepalers, werknemers, hun familie en zelfs aanverwante dienstverleners zoals accountants en adviseurs kan ingrijpen, bewijst de hierboven vermelde zaak maar weer eens. En, niet altijd terecht als achteraf blijkt dat er toch geen sprake is van opzettelijke overtreding van strafrechtelijke normen. Dan is het kwaad (ontslag, ontheffing uit bestuurlijke functies, naam- en imagoschade, materiële schade en zo verder) echter allang geschied.

Advocaat van levensbelang!

Hoewel dit -hoe wrang ook- niet altijd te voorkomen is, is een tactische aanpak van de advocaat soms letterlijk van levensbelang. Hoe sneller de verdachte op vrije voeten is, zijn bezittingen weer terug krijgt en zijn visie op de situatie kan vertellen (desnoods aan de pers), hoe minder groot de (sociaal maatschappelijke) schade is. In veel gevallen duren de onderzoeken vervolgens nog jaren en lopen ze met een sisser en schikking van wederrechtelijk verkregen voordeel met het Openbaar Ministerie af. Daarover wordt dan in het nieuws niet meer bericht. Het is maar dat u het weet...

mr. R. Gijsen, advocaat

Delen op