meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Ontslag via Whatsapp?

Whatsapp is alom ingeburgerd. Ook op de werkvloer. Het kan heel efficiënt zijn, maar hoe zit het juridisch? En – ook niet onbelangrijk – hoe ga je dan om met privacy? Is er onderscheid tussen privé en zakelijk gebruik van Whatsapp?

Rechtsgeldig

Afspraken die via Whatsapp worden gemaakt zijn rechtsgeldig. Afgelopen jaar heeft een werkgever een van zijn medewerkers via Whatsapp laten weten dat zijn tijdelijk contract niet werd verlengd. De rechter heeft hierover geoordeeld dat dit mocht. Een bericht via Whatsapp kan dus voldoende zijn om een medewerker te ontslaan, of om te laten weten of een tijdelijk contract al dan niet wordt verlengd. Wel moet er bewijs zijn dat de werknemer het bericht heeft gelezen. De blauwe statusvinkjes van Whatsapp zijn vaak niet voldoende bewijs. Want het bericht zou dan ook door iemand anders gelezen kunnen zijn.

De rechter heeft geoordeeld dat Whatsapp berichten tellen als een schriftelijke overeenkomst. Dit betekent dus ook dat medewerkers, klanten, leveranciers etc. je mogen houden aan beloftes die je doet via Whatsapp.

Privacy

Als je een privé-berichtje stuurt tijdens werktijd, mag je baas gewoon meelezen. Dit heeft de rechter bepaald naar aanleiding van een zaak van een Roemeens bedrijf dat een werknemer had ontslagen vanwege het versturen van privé berichten tijdens werktijd. Het Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat het niet onredelijk is dat een werkgever wil nagaan of werknemers hun professionele taken volbrengen onder werktijd. In casu werd het Yahoo Messenger systeem, dat geïnstalleerd was voor zakelijk gebruik, gebruikt voor het versturen van privé berichtjes. Het ging hier dus niet om een werkgever die ineens Whatsapp berichten van een werknemer gaat lezen of die spionagesoftware op een privé laptop zet. Het gaat vooral om redelijkheid en proportionaliteit. Een werkgever mag controleren of mensen hun werk goed doen, maar hij moet onder de privacy wet wel proportioneel handelen. Zonder enige aanleiding willekeurige berichten controleren in de hoop of vrees dat er privé berichten tussen zitten, gaat dus wel te ver.

Reglement

Voor een werkgever is het van belang dat hij een (bedrijfs)reglement heeft opgesteld. Als er binnen het bedrijf een Ondernemingsraad (OR) is, moet dit reglement ook nog zijn goedgekeurd door de OR. Zonder reglement waarin staat wat wel en niet mag op privacy gebied, ga je als werkgever onderuit.

Heb je een conflict over een afspraak die je via Whtatsapp hebt gemaakt of ben je werkgever en wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Ruud Gijsen

Delen op