meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid

Mogelijk wordt de Wet Werk en Zekerheid op een aantal punten alweer aangepast. Minister Asscher wilde eerst de evaluatie die in 2017 gepland staat afwachten, maar lijkt overstag. Op 21 april jl. werd een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het gaat dan om de volgende punten.

Wijziging ketenbepaling bij seizoensarbeid

Voor seizoensarbeid, arbeid die afhankelijk is van natuurlijke of klimatologische omstandigheden, kan bij cao de onderbreking van 6 maanden worden teruggebracht naar 3 maanden, waarvoor dan niet langer de toestemming van de minister nodig is. Dit betekent dat seizoensarbeiders langer dan “gewone” werknemers op basis van overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen blijven werken.

Geen transitievergoeding bij cao's met regeling voor bedrijfseconomisch ontslag

De minister wil het uitgangspunt dat een ontslagregeling in de cao voor iedere werknemer gelijkwaardig moet zijn aan de transitievergoeding loslaten. Dit zou betekenen dat de cao partijen meer ruimte krijgen om middelen voor het algemene nut in te zetten om werknemers van werk naar werk te begeleiden, zonder de daaraan verbonden kosten hoofdelijk om te slaan. De minister heeft erkend dat voor bepaalde sectoren, met name het MKB, de omvang van de transitievergoeding voor problemen kan zorgen en niet bijdraagt aan het realiseren van bestendige arbeidsrelaties, omdat de kosten van de transitievergoeding voor deze sectoren investeringen in die relaties in de weg staat.

Wel transitievergoeding na 2 jaar ziekte

De minister wil dat ook langdurig zieke werknemers recht op een transitievergoeding blijven behouden. De wens van de minister is dat het UWV in deze gevallen de transitievergoeding voor haar rekening neemt na 2 jaar arbeidsongeschiktheid, zodat de werkgever hiervoor wordt gecompenseerd.

(Nog) geen recht op transitievergoeding bij faillissement werkgever

De groep die na deze aanpassingen nog verstoken zou blijven van een transitievergoeding zijn de werknemers die door het faillissement van hun werkgever hun baan verliezen. Als de minister hier nog een oplossing voor zou vinden, zou dit betekenen dat kwetsbare doorstartende werkgevers niet geconfronteerd worden met de lasten van hun failliete voorgangers. Dat is nu namelijk wel het geval indien zij oude werknemers in dienst gaan nemen. Zij zullen nu opdraaien voor de transitievergoeding als op een later moment opnieuw ontslag van de werknemer nodig zou zijn.

mr. Ruud Gijsen, advocaat

Delen op