meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Beëindiging dienstverband? Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren

Als werkgever en werknemer uit elkaar gaan, sluiten ze vaak een vaststellingsovereenkomst (verder: VSO), ook wel beëindigingsovereenkomst of -in het engels- settlement agreement genaamd. Dit is een overeenkomst, waarin partijen afspreken en vastleggen hoe ze uit elkaar gaan. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is de nadruk nog meer dan voorheen komen te liggen op deze minnelijke variant van het beëindigen van het dienstverband. Alle reden dus om de VSO door een advocaat te laten opstellen of in ieder geval te laten checken. Een willekeurig aantal tips!

klik hier voor direct contact voor een vrijblijvend gesprek

Neutraal en niet verwijtbaar

Eerlijk is eerlijk. De VSO dient er in veel gevallen voor om de werkloosheidsuitkering veilig te stellen. Daarom mag van verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer geen sprake zijn, ook al is dat soms in meer of mindere mate wel het geval. Waar twee kijven hebben twee schuld. Desalniettemin mag dat in de VSO niet tot uitdrukking komen en moet deze in alle opzichten neutraal zijn. Daar hebt u een paar goede juridische ogen voor nodig.

Moment van beëindiging

Werknemers willen in hun enthousiasme wel eens een maandje of twee weggeven. Daarmee bedoel ik te zeggen, dat bij het sluiten van de VSO eigenlijk gedaan moet worden alsof de opzegtermijn in acht moet worden genomen. Wat de opzegtermijn in uw geval is, is afhankelijk van de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de wet en CAO. Laat dit goed nakijken.

Transitievergoeding of toch niet?

U weet het wellicht wel: sinds de invoering van de WWZ is de kantonrechtersformule verleden tijd. Of toch niet? In ieder geval is de transitievergoeding bij dienstverbanden, die langer hebben geduurd dan twee jaar de basis. Maar, in de praktijk is het mogelijk daar ten gunste van de werknemer van af te wijken. Als het -ook voor de werkgever- maar goed is vastgelegd. Deze wil namelijk achteraf ook niet geconfronteerd worden met het feit, dat de tekst van VSO onvoldoende aangeeft dat het om een transitievergoeding ging, zodat de werknemer (nogmaals) aanspraak maakt op de transitievergoeding.

Non-concurrentie-/relatiebeding

Was uw non-concurrentie-/relatiebeding in de arbeidsovereenkomst überhaupt wel geldig? Deze vraag kunt u zich beter stellen voordat u een VSO tekent, waarin dit beding, zij het misschien in gematigde vorm (waardoor u denkt dit punt goed uitonderhandeld te hebben) wordt bevestigd en alsnog gaat gelden.

Afwikkeling dienstverband

Bedenk altijd goed wat er allemaal afgewikkeld moet worden. Vrij dagen/uren, vakantiegeld, 13e maand, bonussen (over het lopende jaar, zeker als die prestatie-afhankelijk is), auto, telefoon, laptop, zaken waar intellectuele eigendom kleeft etc etc. Wij helpen u aan alles te denken en regelen het voor u.

Studiekostenbeding

Nog zo'n vergeten bepaling. Niks vervelender dan dat de laatste salarisstrook negatief is, omdat u er even niet aan gedacht had dat u nog studiekosten moet terugbetalen. De Hoge Raad heeft hier de nodige voorwaarden aan gesteld, ook als de tekst ogenschijnlijk helder is.

Kosten rechtsbijstand

Het siert de werkgever om de werknemer aan te bieden de kosten voor juridisch advies te vergoeden. Het is in de praktijk gebruikelijk, dat als de werkgever dat niet doet en u toch een advocaat inschakelt, de werkgever meestal bereid is die kosten toch te vergoeden. Dat mag dus geen reden zijn dan maar geen advocaat in te schakelen. Het voordeel van de werkgever is immers, dat als de werknemer goede bijstand heeft, het risico op een beroep op vernietiging achteraf is afgedekt. Wellicht hebt u een rechtsbijstandverzekering (lees ook ons blog: "Vrije advocaatkeuze en liever geen geschil met uw rechtsbijstandverzekeraar?") of komt u in aanmerking voor een toevoeging.

Finale kwijting

De VSO besluit met een finaal kwijtingsbeding. Daarin zeggen partijen: met deze overeenkomst is alles geregeld en daar komen we niet meer op terug. Tenzij er natuurlijk bepaalde zaken worden uitgezonderd van de finale kwijting, omdat die later of op een andere manier worden geregeld. lees ook ons blog: "Finale kwijting niet altijd finaal"

Vaststellingsovereenkomst laten controleren of andere vragen? Bel of mail ons hier.

mr. R. Gijsen

Advocatenkantoor Gijsen

 

Delen op