meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Bestuursverbod voor faillissementsfraudeurs

Bestuurders van rechtspersonen die zich bezighouden met faillissementsfraude moeten een civielrechtelijk bestuursverbod krijgen. Daarmee mag een bestuurder geen bestuurder meer zijn van het betreffende failliete bedrijf, maar ook niet van andere rechtspersonen. Dit beoogt een kabinetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet dat in behandeling is in de Tweede Kamer.

Hardere aanpak van faillissementsfraude

Met deze wetswijziging wil het kabinet faillissementsfraude harder aanpakken. Het bestuursverbod blijft vijf jaar van kracht. Bestuurders met zo’n verbod moeten niet alleen al hun bestaande bestuursfuncties opgeven, ze mogen ook voor de duur van het verbod bij geen enkele rechtspersoon bestuurder of commissaris worden.

Ondernemersorganisaties tegen civielrechtelijk verbod

Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW zijn tegen het voorstel. Zij menen dat omdat er al een strafrechtelijk bestuursverbod bestaat en vinden het onnodig en niet wenselijk om daar een civielrechtelijk verbod aan toe te voegen.

Afbreuk aan rechtszekerheid

Langs civielrechtelijke weg zou het makkelijker moeten zijn om een bestuursverbod van vijf jaar op te leggen omdat de waarborgen van het strafrecht dan niet gelden. Maar, zo stellen MKB Nederland en VNO-NCW, dit doet afbreuk aan de rechtszekerheid. Ook worden er in het wetsvoorstel weer waarborgen ingebouwd waardoor het verschil met het strafrechtelijk bestuursverbod minimaal is.

Meer prioriteit aan vervolging van fraudeurs

Liever zien de ondernemersorganisaties dat er meer prioriteit wordt gegeven aan fraudezaken en vervolging van fraudeurs. Curatoren moeten fraude signaleren als zij daarop stuiten bij de afwikkeling van een faillissement. Vaak kunnen brancheorganisaties fraudeurs zo aanwijzen, maar hier wordt veel te weinig mee gedaan volgens MKB Nederland en VNO-NCW. 

Vragen? Bel of mail ons.

Delen op