meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Ontslag langdurig zieke werknemer? Kies juiste UWV vestiging!

Het UWV heeft deze week bekend gemaakt dat de procedure rondom het aanvragen van een ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar ziek) is gewijzigd.

Voorheen moesten alle ontslagaanvragen worden ingediend bij de UWV vestiging in het werkgebied waar de werkgever is gevestigd, maar voortaan moet de ontslagaanvraag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid worden ingediend bij de UWV vestiging in het werkgebied waarbinnen de werknemer woonachtig is. Het voordeel, is dat de reisafstanden beperkt zijn als er een deskundigenoordeel moet plaatsvinden. De werkwijze zou hierdoor efficiënter worden.

Werknemer woonachtig in buitenland?

Als de werknemer in het buitenland woonachtig is, dan is de vestiging van het UWV in Haarlem bevoegd. Dit geldt niet voor werknemers woonachtig in België en Duitsland. Voor werknemers die in Duitsland wonen, moet de ontslagaanvraag bij het UWV in Eindhoven worden ingediend en voor de werknemers die in België wonen bij het UWV in Rotterdam.

Voor werkgevers is het dus zaak om de ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid in te dienen bij de juiste UWV vestiging!

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mr. R. Gijsen en laat u informeren!

Delen op