meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Nieuwe ontslagroute via UWV sneller

Als je een werknemer wilt ontslaan om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, kun je hiervoor een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Om die vergunning te krijgen, moet je de redenen voor het ontslag goed onderbouwen. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je genoeg hebt gedaan om het ontslag te voorkomen.

Beperkte digitale procedure

Omdat het idee was om de ontslagprocedure via het UWV vanaf 1 juli 2015 sneller te laten verlopen, zou de hele procedure digitaal gaan plaatsvinden. Om diverse redenen is dit niet gelukt, waardoor er nu een beperkte digitale procedure is. Daarnaast wordt bij het UWV extra mankracht ingezet om toch voor de nodige versnelling van het proces te zorgen.

Digitaal ontslagformulier per ontslaggrond

Het is nu verplicht om het digitale ontslagformulier te gebruiken. Voorheen was de ontslagaanvraag vrij. Per ontslaggrond (langdurige arbeidsongeschiktheid, bedrijfseconomische redenen of ontslag door een uitzendwerkgever) is er een formulier dat de werkgever op de website van het UWV kan downloaden en digitaal invullen. De aanvraag moet na invullen via het account van de werkgever weer geüpload worden. Na deze stap moet de procedure weer op de ouderwetse manier worden vervolgd.

Procedure is minder tijdrovend

Ook door het verkorten van de termijnen waarbinnen partijen kunnen reageren, wordt de procedure minder tijdrovend en weten werkgevers en werknemers sneller waar ze aan toe zijn. De werknemer krijgt nog steeds twee weken de tijd om te reageren op de ontslagaanvraag, de reactietijd in de tweede ronde is verkort naar zeven dagen.

(Transitie)vergoeding en hoger beroep

Eerder was er geen mogelijkheid om tegen een eenmaal afgegeven ontslagvergunning in beroep te gaan. Die mogelijkheid is er nu wel. Zowel werkgever als werknemer kunnen bij de kantonrechter in beroep en daarna ook nog in cassatie indien gewenst. Ook maakt de werknemer aanspraak op een vergoeding als hij ontslagen wordt via het UWV en tenminste 24 maanden in dienst is geweest. 

Meer over de wijzigen in het arbeids- en ontslagrecht als gevolg van de WWZ leest u hier.

Bent u werkgever en ziet u zich genoodzaakt personeel te moeten ontslaan of bentu werknemer en vreest u te maken te krijgen met ontslag of reorganisatie? Neem contact op met mr. R. Gijsen van Advocatenkantoor Gijsen zodat u goed geïnformeerd wordt en de juiste keuzes kunt maken. 

 

Delen op