meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Reorganisatie APG, juridische bijstand voor werknemers

APG, een van de grootste uitvoerders van collectieve pensioenen in Nederland, verkeert al geruime tijd in een grootschalige reorganisatie. Veel medewerkers van APG verkeren gezien de reorganisatie(s) bij APG in onzekerheid over hun toekomst. mr. Ruud Gijsen van Advocatenkantoor Gijsen te Maastricht heeft inmiddels meerdere werknemers van APG bijgestaan in dit proces. Werkt u zelf bij APG en heeft u vragen over bijvoorbeeld:

  • de CAO;
  • het Sociaal Plan;
  • de manier waarop dit wordt toegepast;
  • of er op juiste wijze is afgespiegeld;
  • of een eventueel aanbod tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst wel terecht en billijk is, en;
  • of u in aanmerking komt voor toepassing van de oude of nieuwe kantonrechtersformule, een transitievergoeding (WWZ) etc.

neem dan gerust contact op met mr. Ruud Gijsen van Advocatenkantoor Gijsen voor een vrijblijvend gesprek.

Ontslagen als gevolg van de reorganisatie binnen APG

Als gevolg van de reorganisaties verlieten in 2014 circa 400 medewerkers de organisatie. Volgens APG is het aantal gedwongen ontslagen beperkt gebleven en heeft 40% van de medewerkers die boventallig waren met succes intern of extern gesolliciteerd of een eigen onderneming opgezet. APG voegde in 2014 68 miljoen euro extra toe in de voorziening voor de reorganisatie. Ook in 2013 was er al een substantiële uitstroom van medewerkers. Het doel is om het aantal arbeidsplaatsen in totaal met 800 te verlagen. In 2014 werkten er nog 3706 werknemers bij APG.

Mes in bonussen

APG gaat verder snijden in de variabele beloningen. In 2014 is in de CAO afgesproken dat variabele beloningen in het salaris worden ingebouwd. Het zou hierbij gaan om een omrekenfactor van 50%, dat wil zeggen dat 50% van de variabele beloning vast wordt bij diegenen die recht hebben op zo’n beloning.

Concern CAO

De afgelopen tijd is geprobeerd om – samen met de vakbonden – te komen tot één concern CAO. De huidige CAO is per 1 april jl. verlopen en het sociaal plan liep tot 1 juli jl. De bonden hebben afgelopen tijd door middel van een zogenaamde “veegactie” geprobeerd om nog zoveel mogelijk medewerkers onder het sociaal plan te scharen.

Ultieme poging om tot akkoord te komen

Tot 16 juli jl. heeft de vakbond opnieuw onderhandeld met APG om te komen tot een nieuwe CAO. Deze onderhandelingen hebben echter niet geleid tot het gewenste resultaat. Er is afgesproken om na de zomervakantie nog een ultieme poging te wagen om tot een akkoord te komen. Lukt dit niet, dan zal een andere weg moeten worden bewandeld. Medio september zal hierover meer duidelijkheid volgen volgens de bonden.

Vragen? Neem hier contact met ons op of bel 043 - 356 00 00.

Delen op