meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Vrije advocaatkeuze en liever geen geschil met uw rechtsbijstandverzekeraar? Lees dan verder!

De vrije advocaatkeuze is sinds oktober 2013 een doorn in het oog van veel rechtsbijstandverzekeraars. Het gevolg was dat vrijwel alle rechtsbijstandverzekeraars, waaronder bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) Achmea Rechtsbijstand, DAS, ARAG en VvAA hun polissen en voorwaarden zijn gaan heroverwegen. In de praktijk hoorde ik nogal wat verhalen over manieren, waarop de medewerkers van rechtsbijstandverzekeraars de verzekerden ervan probeerden te overtuigen dat er in hun geval toch geen vrije advocaatkeuze bestond.

Deels hebben verzekeraars inmiddels hun voorwaarden veranderd door de uitspraak van het Europese Hof heel strikt uit te leggen (alleen uitbesteding bij verplichte procesvertegenwoordiging) of bijvoorbeeld het bedrag aan kosten voor rechtsbijstand, waarop de verzekerde recht heeft bij inschakeling van een vrije advocaat te maximeren op het belang van de zaak. In verzekeringstermen gevat: Uw oude schuur staat in brand, maar de brandweer moet ophouden met blussen als de bluskosten de waarde van uw schuur overstijgen, waarna uw schuur alsnog volledig uitbrandt. Wat ons betreft een zeer onwenselijk effect omdat dit tot onzekerheid bij de verzekerde leidt, omdat hij dit risico juist meende te hebben afgedekt met de verzekering.

De meeste verzekerden, die ik sindsdien met name in arbeidszaken, maar ook in frachisezaken, in opdracht van rechtsbijstandverzekeraars heb bijgestaan, hebben dit soort problemen met de rechtsbijstandverzekeraar ervaren. Niet zelden leidde het zelfs tot een geschil met de rechtsbijstandverzekeraar. Ook over de bereikbaarheid, snelheid en het gebrek aan rechtstreeks klantcontact wordt nogal eens een klacht ingediend. Meermaals kreeg ik dan ook de vraag of het wel verstandig is de verzekering nog voort te zetten.

Uiteraard heb ik veelvuldig met juristen, mensen van afdeling uitbestedingen (en soms ook hun managers) van diverse rechtsbijstandverzekeraars over deze onderwerpen gesproken. Ik kan vaststellen dat verzekeraars op zichzelf "het hart nog op de goede plek hebben" en altijd open staan voor een praktische oplossing. Anders gesteld, ik kom er voor de cliënt eigenlijk altijd wel uit met de verzekeraar, al leidt dit soms tot wat vreemde constructies. Zo behandelde ik recent een kortgeding terzake een loonvordering in een arbeidszaak tegen een fixed fee en mocht ik dat budget -voor zover niet opgesoupeerd door mijn werkzaamheden- ook inzetten in een regeling met de wederpartij. Wat mij betreft in strijd met de Gedragsregels, want daarmee maak ik de uitkomst van het geschil onderdeel en afhankelijk van mijn inzet. Desalniettemin is het probleem voor de verzekerde uiteindelijk naar tevredenheid opgelost.

Maakten de rechtsbijstandverzekeraars vroeger bulkafspraken met dé grote advocatenkantoren, die tijd is voorbij. Anderzijds, wij advocaten moeten ons ook redelijk opstellen en in het belang van de verzekerde meedenken. Het belang van de rechtsbijstandverzekeraar is daaraan in principe ondergeschikt.

Beste verzekeraars, beste verzekerden, laten we het gewoon anders gaan doen!

Bent u i) verzekerd tegen rechtsbijstand en ii) hebt u een juridisch geschil dat onder de dekking valt en iii) bent u niet geheel tevreden over de opstelling van uw rechtsbijstandverzekeraar? Wacht niet langer en neem contact met ons op voor een vrijblijvende en gratis intake. Wij beoordelen de polisvoorwaarden en het geschil. Hebt u aanspraak op vrije advocaatkeuze en kiest u voor ons, dan nemen wij contact op met de desbetreffende verzekeraar en hopen wij -net als u en de verzekeraar- dat uw juridisch probleem alsnog zo snel mogelijk wordt opgelost. Laat het vooral niet op een geschil met uw rechtsbijstandverzekeraar uitdraaien, want dan hebt u er een geschil bij, in plaats van een opgelost!

Vragen? Neem hier contact met ons op of bel 043 - 356 00 00. Klik hier voor de routebeschrijving naar ons kantoor.

mr. Ruud Gijsen, Advocatenkantoor Gijsen (gijsen@advocatenkantoorgijsen.nl)


 

Delen op