meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Fors banenverlies door reorganisatie bij DSM

DSM heeft dinsdag 25 augustus 2015 bekend gemaakt dat 900 tot 1100 banen zullen worden geschrapt, waarvan ongeveer de helft in Nederland. Bij DSM werken zo’n 25000 mensen, waarvan 5000 in Nederland. Het was al bekend dat het chemiebedrijf flink in de kosten moest gaan snijden. Dit vanwege moeilijke economische omstandigheden en de zware concurrentie op het gebied van de productie en verkoop van vitamines.

Reorganisatie

De reorganisatie zal vooral ondersteunende functies treffen. Gedacht moet dan worden aan functies op IT gebied, personeelsmanagement, communicatie en financiële en juridische taken. Aan nieuwe strategische plannen wordt gewerkt. Deze plannen moeten vooral de voedingsmiddelendivisie vooruit helpen. Verwacht wordt dat de reorganisatie eind 2017 voor 125 tot 150 miljoen euro aan besparingen zal opleveren ten opzichte van de uitgaven van vorig jaar. De kosten voor de reorganisatie worden geraamd op 150 tot 175 miljoen euro.

Sociaal plan

Vakcentrale FNV laat weten geschrokken te zijn van de omvang van de reorganisatie. Zij hebben aangekondigd kritisch naar de plannen te gaan kijken en zich in te spannen om zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen. Met DSM zijn hierover afspraken gemaakt. Er ligt, volgens de FNV, een goed sociaal plan dat in ieder geval geldt tot 2018.

Ontslagprocedure

Bovenstaande betekent dus dat er weer een groot aantal mensen in Limburg terecht zullen gaan komen in een ontslagprocedure. Ontslag kan op verschillende wijzen tot stand komen; via een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd), via het UWV of via de kantonrechter. Ook al ligt er een goed sociaal plan, elke situatie is anders en vraagt om een specifieke aanpak. Het inwinnen van een gedegen juridisch advies bij een advocaat is dan ook heel belangrijk! Het sociaal plan voorziet in de meeste gevallen ook in vergoeding van die kosten, zodat dit voor de betrokken medewerkers niet ook nog eens tot extra kosten leidt. 

Getroffen door de reorganisatie bij DSM?

Advocatenkantoor Gijsen heeft ook tijdens eerdere reorganisaties bij DSM reeds meerdere werknemers bijgestaan. Mocht u betrokken worden in de reorganisatie en met vragen zitten, neem gerust contact met ons op. Wij toetsen graag met u het reorganisatieplan, sociaal plan en de vraag of de afspiegelingsregels correct zijn toegepast. Zonodig begeleiden we u in de ontslagaanvraag bij het UWV of de kantonrechter. 

Of u nu een conflict heeft als werkgever of als werknemer, Advocatenkantoor Gijsen kan u voorzien van een deskundig juridisch advies, maar ook in onderhandeling treden of een procedure bij de rechtbank starten indien nodig. Heeft u behoefte aan meer info? Neem dan contact op met mr. R. Gijsen, zodat u samen de juiste koers kunt bepalen!

Delen op