meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Tijdelijk arbeidscontract niet tijdig opgezegd? Werkgever moet vergoeding betalen

Als werkgever moet u ingeval van een arbeidscontract van 6 maanden of langer uiterlijk het beëindiging daarvan aan de werknemer op tijd aanzeggen. Anders bent u een vergoeding schuldig.  Op tijd dat wil zeggen dat de werkgever uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk moet aangeven of de overeenkomst wel of niet wordt voortgezet. Deze periode heet de aanzegtermijn. De wetgever beoogt hiermee te voorkomen dat werknemers pas een dag voor het aflopen van het arbeidscontract te horen krijgen of ze mogen blijven of niet.

Zegt de werkgever niet op tijd het contract op, dan stopt de arbeidsovereenkomst toch automatisch, maar: de werkgever moet u dan wel een vergoeding betalen. De hoogte van deze vergoeding is het bruto uurloon maal het aantal uren per maand. Dit betekent dus dat als de werkgever helemaal niet aanzegt, hij een bruto maandloon moet betalen. Zegt hij te laat aan, betaalt hij een vergoeding naar rato.

Als de werkgever na aandringen weigert de vergoeding te betalen, kunt u het beste een advocaat inschakelen om u te helpen. Als onderhandelen niet helpt, dan moet er binnen twee maanden na het einde van het contract een procedure worden gestart via de rechter. Let wel: na twee maanden vervalt het recht op de vergoeding. Het is dus zaak om tijdig een advocaat in te schakelen! De werkgever betaalt geen vergoeding als er sprake is van een faillissement of als hij uitstel van betaling heeft of in de schuldsanering natuurlijke personen valt.

Voor meer info: neem contact op met mr. R. Gijsen

Delen op