meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Ontslag tijdens uitstel van betaling moet makkelijker worden

Ontslag vergemakkelijken

Bedrijven die uitstel van betaling hebben aangevraagd, moeten volgens dezelfde eenvoudige procedure personeel kunnen ontslaan als bij een faillissement. Dat stelt Insolad, de vereniging van insolventieadvocaten, in een wetsvoorstel om de Faillissementswet te moderniseren.

Volgens het wetsvoorstel moeten bovendien preferente crediteuren hun vorderingen opschorten en moet het mogelijk worden om in surseance met alle schuldeisers en aandeelhouders een akkoord te sluiten.

Onder meer doordat ontslag omslachtig is voor een bedrijf in surseance, is een succesvolle reorganisatie nu vrijwel onmogelijk, zo stellen de advocaten. Hierdoor leiden vrijwel alle surseances tot een faillissement.

Momenteel moeten bedrijven in surseance langs het UWV of de kantonrechter om een ontslagvergunning aan te vragen. Wat Insolad betreft moet dit in alle gevallen door de rechter-commissaris beoordeeld worden. 

"We hebben nu geen goede reorganisatieprocedure, de surseance is verouderd", zegt Insolad-voorzitter Robert van Galen tegen NU.nl.

"De wetgeving loopt in Nederland hopeloos achter vergeleken met het buitenland, onder meer doordat de wetgever vaak consensus nastreeft en die bij insolventiewetgeving moeilijk te bereiken is. Bovendien geeft de wetgever te weinig prioriteit aan het privaatrecht."

Faillissementen voorkomen

Van Galen denkt dat met het nieuwe wetsvoorstel een flink aantal grotere faillissementen voorkomen zal kunnen worden. "De huidige surseanceregeling heeft alleen zin als het bedrijf in kwestie aan een aantal hele specifieke eisen voldoet, dit geldt maar voor een heel klein percentage. Zo moeten er bijvoorbeeld geen werknemers zijn."

Insolad stelt verder voor sommige bedrijven in surseance te reorganiseren zonder bewindvoerder, of met lichtere vormen van bewind voering. De rechter en een speciaal te benoemen schuldeiserscommissie houden in dat geval toezicht.

"Dit is van toepassing op hele kleine zaken, waarin het weinig zin heeft er een dure bewindvoerder op te zetten", licht Van Galen toe. "Ook voor grote bedrijven waarbij een lange voorbereiding nodig is, zou dit een oplossing kunnen zijn."

Daarnaast wil de vereniging dat leveranciers maximaal zes maanden lang goederen en diensten blijven leveren die essentieel zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Er moeten dan wel voldoende zekerheden zijn.

Het wetsvoorstel is ter goedkeuring aan de leden van Insolad voorgelegd. Bij de vereniging zijn ruim zeshonderd bewindvoerders en curatoren aangesloten.

Vragen? Bel of mail ons.

Bron: http://www.nu.nl/ondernemen/3997985/ontslag-tijdens-uitstel-van-betaling-moet-makkelijker-worden.html

Delen op