meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Fraude bij uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven

Grote controleactie

Op 6 en 7 januari jl. zijn op diverse locaties in Amsterdam, Lijnden en Haarlem controles uitgevoerd bij uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven en een aantal opdrachtgevers. Onder andere de Belastingdienst en de Inspectie SZW waren bij deze controles betrokken.

Verschillende vormen van fraude

De betrokken uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven pleegden mogelijk verschillende vormen van fraude. Dit was gebleken uit vooronderzoek dat had plaatsgevonden bij diverse uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven en hotels. Er was mogelijk sprake van overtredingen Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag, Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en uitkeringsfraude. Ook zouden niet alle gewerkte uren in de boekhouding zijn verantwoord. De mogelijke fraude wordt geschat op vijf miljoen euro.

Beslaglegging

Tijdens de controle dag zijn overtredingen geconstateerd van de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon. Signalen van uitbuiting die naar voren zijn gekomen zullen verder worden onderzocht. De politie heeft een persoon meegenomen die gesignaleerd stond en drie vreemdelingen zijn in bewaring gegaan. Er zijn zeven werknemers aangetroffen die een uitkering genoten. De Belastingdienst heeft tijdens de actie beslag gelegd op banktegoeden en tegoeden bij opdrachtgevers.

Malafide uitzendbureaus

Malafide uitzendbureaus buiten hun werknemers uit en zijn slecht voor het imago van de uitzendbranche. Uit onderzoek is gebleken dat kleinere BV’s en eenmanszaken vaker een overtreding begaan dan grotere uitzendconcerns. De bureaueigenaren laten hun zaak vaak “bewust” failliet gaan om zo de belasting te ontduiken, om dan vervolgens een nieuwe onderneming te starten. Slachtoffer van deze malafide praktijken zijn vaak laaggeschoolde uitzendkrachten die met name werkzaam zijn in arbeidsintensieve sectoren zoals de land- en tuinbouwsector, de schoonmaakbranche of de bouw- en transportsector.

Misstanden bij uitzendbureaus melden

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een meldpunt ingericht waar mensen terecht kunnen die te maken krijgen met bijvoorbeeld wantoestanden bij uitzendwerk of illegale praktijken bij seizoenswerk. Misstanden kunnen worden gemeld bij het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Delen op