meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Fraudewet schiet doel voorbij

Rapport Nationale Ombudsman

De wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, beter bekend als de Fraudewet, pakt de welwillende burger te hard aan, terwijl mensen die bewust frauderen met uitkeringen niet worden aangepakt. Dit is de conclusie van een onderzoek van de Nationale Ombudsman, vastgelegd in een rapport dat 4 december 2014 werd gepresenteerd. Dit rapport bevestigde wat de afgelopen tijd al meerdere malen in de Tweede Kamer is besproken.

Disproportioneel boetesysteem

Iemand met een uitkering die niet tijdig veranderingen in zijn situatie meldt, moet het geld dat hij teveel heeft gekregen terugbetalen. Daar komt dan een boete bovenop van 100 procent van datzelfde bedrag. Mensen die per ongeluk een vergissing begaan of iets onopzettelijk verkeerd invullen, worden op deze manier buitensporig zwaar gestraft. De vraag of mensen opzettelijk niet aan hun verplichtingen voldoen of informatie achterhouden speelt geen rol. Hier wordt niet naar gekeken. De Fraudewet richt zich op het uitdelen van hoge boetes en niet op het vergroten van de opsporingscapaciteit of op slimmere opsporingsmethodes.

Aanpassen van de wet

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft aangegeven te zullen bekijken of de Fraudewet kan worden aangepast. De ombudsman pleit ervoor om boetes te verlagen naar maximaal 10 procent van het bedrag dat iemand moet terugstorten als iemand niet de opzet tot fraude had en dit aannemelijk kan worden gemaakt.

UWV schort voorlopig recent opgelegde boetes op en deelt geen nieuwe meer uit

Het UWV beloofde naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman dat recent opgelegde boetes zullen worden opgeschort en dat er geen nieuwe boetes zullen worden opgelegd totdat minister Asscher een beslissing heeft genomen over aanpassing van de Fraudewet. 

Delen op