meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Ontslag op staande voet aanvechten

U bent op staande voet ontslagen? Of dit terecht is of niet: Alleen als sprake is van de in wet genoemde ernstige situaties, dringende redenen geheten, kan de werkgever de werknemer op staande voet ontslaan. Uw ontslag aanvechten? Neem contact op. Bent u werkgever, "bezint eer u begint" en neem eerst hier contact op.

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Het is van belang dat u als werknemer zo snel mogelijk met een advocaat afweegt of het ontslag wel terecht is. Immers, doet u niets, dan:

  1. eindigt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk;
  2. eindigt de loondoorbetalingsverplichting onmiddellijk;
  3. neemt het UWV aan dat het ontslag uw eigen schuld is (verwijtbaar), waardoor u geen recht op WW hebt;
  4. bent u schadeplichtig jegens uw werkgever voor berokkende schade;
  5. zal het moeilijk(er) worden om een andere baan te vinden;
  6. etc.

Onterecht op staande voet ontslagen

Denkt u dat uw ontslag onterecht is? Wilt u uw ontslag op staande voet aanvechten? Als werknemer kunt u zich verweren door de kantonrechter te verzoeken het ontslag op staande voet te vernietigen, loondoorbetaling en wedertewerkstelling te vorderen. Dit verzoekschrift dient binnen 2 maanden nadat het ontslag op staande voet is gegeven te worden ingediend. Soms heeft het zin ook nog een kortgeding op te starten.

  1. Wij kunnen dit voor u binnen enkele dagen opstarten.
  2. Meestal duurt deze (kortgeding)procedure ongeveer 4 tot 6 weken.
  3. Onderwijl bestaat altijd de mogelijkheid om alsnog een schikking met de werkgever te treffen, waardoor het recht op een WW-uitkering wordt gegarandeerd.
  4. De kosten van deze procedure worden, met uitzondering van een eigen bijdrage, veelal gedekt door de Raad voor Rechtsbijstand (op toevoegingsbasis), ofwel door uw rechtsbijstandverzekeraar (klik hier voor het recht op vrije advocaatkeuze). Komt u voor beiden niet in aanmerking, informeer dan naar onze tarieven.

De werkgever beantwoordt een dergelijke procedure meestal met een tegenverzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst 'voor zover vereist'. Als de kantonrechter het ontslag op staande voet vernietigt, beslist de kantonrechter ook over dat tegenverzoek en geldt de beslissing op dat verzoek. Zo kan de werkgever weer voorkomen dat de loondoorbetalingsverplichting alsnog door is gelopen.

Een voorbeeld, waarin een ontslag op staande voet gerechtvaardigd kan zijn is ingeval van diefstal of een frauderende werknemer. In dat geval volgt de aangifte vaak door een ontslag en eventueel zelfs beslaglegging.

Lees ook onze algemene pagina over ontslag.

Tot slot

Wist u dat Mr. Ruud Gijsen van ons kantoor ook de auteur is van de juridische tips en informatie die is de vinden op www.gratis-ontslagadvies.nl. Graag verwijs ik ook daarnaar. Met name de volgende pagina's sluiten op voormelde informatie aan.

Advies nodig of uw ontslag aanvechten? Bel of mail ons.

mr. Ruud Gijsen, advocaat

Delen op