meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Ik word ontslagen, wat nu?

Heeft je werkgever je ontslagen of je wordt ontslagen? Dat is heel vervelend, vragen spoken door je hoofd als "hoe zit het met mijn salaris, pensioenopbouw, hypotheek of huur?", "krijg ik een ww-uitkering", "kan die net geboekte rondreis door Afrika nog wel doorgaan?", "vind ik nog wel weer een nieuwe baan op de arbeidsmarkt?" Kortom, help ik ben ontslagen, wat nu? Lees hier precies wat je wel en niet moet doen. Meteen contact met ons opnemen kan hier.

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

"Eerste hulp" bij ontslag. Wat moet je doen?

 • hoor het verhaal van je werkgever aan, reageer niet meteen;
 • maak (voor jezelf) een verslag van het gesprek, zet de feiten zonodig recht;
 • houd je emoties zoveel mogelijk onder controle;
 • teken (nog) niets!
 • meld dat je gewoon wil blijven werken en doe dat ook;
 • vraag bedenktijd;
 • zoek een advocaat, dat is in veel gevallen kosteloos (neem meteen contact op!);
 • laat een (concept) beëindingsovereenkomst altijd eerst toetsen door ons;

Trukendoos en jouw rechten

De ontslagpraktijk zit vol met trucs, die je begrijpelijkerwijs niet (her)kent. Dat hoeft ook niet, wij kennen ze namelijk wel. Niet alles is namelijk wat het lijkt. Er wordt nogal eens een reorganisatie gecreëerd, een ontslag op staande voet of disfunctioneren gefingeerd, een verschil van inzicht aangesmeerd of uit zijn voegen getrokken etc. Je werkgever zal graag je reactie horen om het liefst meteen al afspraken te maken over beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Laat je daartoe niet verleiden.

Mocht je toch onverhoopt iets ondertekend hebben, dan heb je 2 weken bedenktermijn. Binnen die termijn kun je de beëindiging zonder opgave van redenen terugdraaien. Ook daar helpen we graag bij. Wij weten welke rechten en plichten jij als werknemer hebt. Neem contact op als je je ontslag wil aanvechten.

De ontslaggronden

Je werkgever moet een goede reden hebben om überhaupt tot ontslag over te kunnen gaan. De ontslaggronden staan sinds de WWZ allemaal limitatief in de wet opgesomd. Een 'cocktail' van diverse gronden creëren met als conclusie dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, zoals voorheen kon, is verleden tijd. De grond die de werkgever opvoert als ontslaggrond moet "voldragen" zijn, dus volledig aangetoond kunnen worden.

Met name de ontslaggrond disfunctioneren leidt nogal eens tot de nodige vragen. Is er bijvoorbeeld wel sprake geweest van échte functioneringsgesprekken, een voldoende duidelijk verbeterplan en evaluatie daarvan? Heeft je werkgever (om)scholing of opleiding aangeboden op de verbeterpunten en/of is er een mogelijkheid tot herplaatsing elders binnen de organisatie?

Lees hier meer over de ontslaggronden.

De juiste procedure

Je werkgever moet de juiste procedure volgen. Kort gezegd eindigt een arbeidsovereenkomst als:

 • je zelf opzegt;
 • de tijd is verstreken waarvoor hij is aangegaan (let op de ketenregeling en aanzegplicht);
 • je werkgever opzegt vanwege een ontslaggrond. Dit kan alleen nadat het UWV daar toestemming voor geeft;
 • de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt vanwege een ontslaggrond;
 • je overeenstemming hebt met je werkgever over beëindiging, die is vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd).
 • je werkgever opzegt met een dringende reden (lees hier meer over ontslag op staande voet);

Elke manier van ontslag heeft zijn eigen eigenaardigheden en procedure(voorschriften). We helpen je graag te bepalen wat je werkgever van plan is, of die opzet slaagt en wat de gevolgen voor jou zijn. Daarbij is wat jij wil voor ons bepalend! Komt het tot een regeling, dan onderhandelen we dat graag voor je uit en zorgen er voor dat de vaststellingsovereenkomst WW-proof is en jou de ruimte geeft voor een nieuwe toekomst op de arbeidsmarkt.

Salaris en WW-rechten

Als je al zou instemmen met ontslag, zorgen wij er altijd voor dat je loon tot het einde van je arbeidsovereenkomst is gewaarborgd en dat je je zo snel mogelijk op de toekomst kunt gaan focussen. Vrijstelling van arbeid (op non-actief stelling) wordt bespreekbaar gemaakt. Is er nog sprake van achterstallig loon, vorderen we dat meteen inclusief wettelijke verhoging en rente. Uiteraard wordt je WW-uitkering veilig gesteld. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, zodat het UWV oordeelt dat je niet verwijtbaar werkloos bent. Verder hebben grensarbeiders onze bijzondere aandacht, omdat het afhankelijk is van waar je werkt en woont, of en zo ja, in welk land je voor een uitkering in aanmerking komt.

Transitievergoeding en/of billijke vergoeding

Sinds de WWZ is er eigenlijk nog maar één soort vergoeding, de transitievergoeding. Deze bedraagt 1/3 maandsalaris per volledig gewerkt jaar voor de eerste tien dienstjaren, voor alle opvolgende jaren 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar. Daarnaast noemt de wet ook nog een (aanvullende) billijke vergoeding, maar die komt in de meeste gevallen pas in beeld als je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daarvan is niet snel sprake.Voorheen deden er allerlei termen de ronde over vergoedingen: ontbindingsvergoeding, vergoeding conform kantonrechtersformule, billijke vergoeding, gouden handdruk, oprotpremie, kennelijk onredelijke ontslag vergoeding etc.

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is het wat dat betreft een stuk duidelijker, maar voor jou als werknemer bepaald niet lucratiever geworden om in te stemmen met beëindiging van je dienstverband.

Reorganisatie, reïntegratie etc.

Uiteraard zijn er tal van andere onderwerpen te bespreken, zoals de cao, opzegtermijn, outplacement(vergoeding), non-concurrentiebedingen, beëindiging benoeming tot bestuurder/directeur etc. Ook bijzondere situaties zoals reorganisaties, reïntegratie (Wet Poortwachter) of ontslag tijdens ziekte, maar dat doen we graag in een persoonlijk gesprek.

Kosten rechtsbijstand

Er zijn 4 manieren om de kosten voor onze rechtsbijstand te voldoen:

 • via je rechtsbijstandsverzekering (klik hier voor het recht op vrije advocaatkeuze);
 • via een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand (lees hier meer)
 • de werkgever betaalt (een gedeelte van) de kosten. In vrijwel alle ontslagzaken, die met een beëindigingsovereenkomst worden geschikt, draagt de werkgever bij in de kosten;
 • je betaalt een honorarium, dat vooraf is afgesproken (lees hier meer).

Tot slot

Dit is slechts een topje van de ijsberg van wat er allemaal bij een ontslag komt kijken. Een goede strategie vanaf het begin is van groot belang. Daarin onderscheiden wij ons van veel anderen. Niet zomaar een procedure starten. Eerst rust en tijd scheppen voor jou om na te denken wat je wil. Pas dan gaan we over tot de nodige actie, zonodig door het instellen van een procedure.

Mr. Ruud Gijsen is ook de auteur van de juridische tips en informatie die is de vinden op www.gratis-ontslagadvies.nl. Graag verwijs ik ook daarnaar. Met name de volgende pagina's sluiten op voormelde informatie aan.

Blijf niet zitten met je vragen en bel of mail ons!

Ruud Gijsen
(advocaat)

Delen op