meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Zieke werknemer - re-integratie advocaat

Een zieke werknemer is heel ingrijpend, vooral voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. De belangen zijn groot en lopen vaak ver uiteen. Zeker als het om bijvoorbeeld om bestuurders of directieleden van een onderneming gaat of als er ook nog een reorganisatie gaande is. De werknemer heeft behoefte aan tijd en rust voor zijn herstel, de werkgever wil dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Hoe verloopt het re-integratietraject?

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Wet Poortwachter

Onder de naam Poortwachter is de wetgeving bekend, die de regels beschrijven met betrekking tot de zieke werknemer. De strekking is dat langs een strakke regie en tijdlijn het re-integratieproces wordt gevolgd. Van de werknemer en werkgever worden veel inspanningen en deelname verwacht, op straffe van loonsancties. De werkgever houdt met zijn bedrijfsarts een re-integratiedossier aan nadat de ziekte is gemeld. Het advies, plan van aanpak, periodieke evaluatie, gemaakte afspraken en re-integratieverslagen maken daarvan deel uit. Strikte handhaving van ziekmeldings- en controlevoorschriften voorkomt bovendien fraude door werknemers.

In principe wordt terugkeer in de eigen functie nagestreefd (spoor 1). Is dat niet (meer) mogelijk wegens blijvende beperkingen, dan dient de werkgever te zoeken naar andere passende arbeid binnen de onderneming van de werkgever. Lukt ook dat niet dan dient te worden gezocht naar passende arbeid buiten de organisatie van de werkgever (tweede spoor). Van de werkgever wordt in ieder geval vanaf de aanvang van het tweede jaar ziekte verwacht ook re-integratieactiviteiten te ontplooien in spoor twee.

Werknemer en werkgever moeten tijdig het dossier indienen bij het UWV voor de WIA-aanvraag. Het UWV beoordeelt uiteindelijk of door werknemer en werkgever is voldaan aan alle vereisten in het kader van de WIA-aanvraag.

Goed werkgeverschap, goed werknemerschap

De arbeidsrelatie wordt beheerst door goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Van de werkgever wordt verwacht dat hij i) zorgvuldig handelt (alle relevante feiten onderzoekt voordat hij ingrijpende beslissingen neemt, hoor en wederhoor toepast, beslissingen naar evenredigheid neemt, waarbij alle in het geding zijnde belangen betrekt), ii) geen misbruik van zijn positie maakt, iii) beslissingen motiveert, iv) verwachtingen waar maakt, v) zijn werknemers gelijk behandelt en vi) zijn werknemers deugdelijk verzekert.

Zeker als er ook nog eens sprake is van een reorganisatie is een goede begeleiding door een gespecialiseerd advocaat van belang. Ontslag tijdens ziekte is in de meeste gevallen niet mogelijk.

Deskundigenoordeel UWV

Werkgever en werknemer kunnen gedurende het re-integratietraject bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen als zij het oneens zijn over het verloop. Een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV toetst de aan hen voorgelegde vraag. In veel gevallen zet dit het re-integratieproces weer in de juiste richting. Ook een mediation traject kan de betrokken lucht klaren.

Bedrijfsarts, FML, Arbeidsdeskundige

Ook over het optreden van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige, diens diagnose, plan van aanpak, adviezen of opgemaakte FML (functiemogelijkhedenlijst) aan de werkgever kan discussie ontstaan.  Laat u het erop aankomen of laat u het proces door een gespecialiseerd re-integratie advocaat begeleiden?

Vragen? Neem contact met ons op!

Delen op