meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Reorganisatie en ontslag

In deze tijd voelen veel bedrijven de behoefte, zo niet de bedrijfseconomische noodzaak, om te reorganiseren. Kosten besparen houdt vaak ook in met minder mensen hetzelfde of meer werk verrichten. Een herverdeling van bedrijfsmiddelen en arbeid, leidt ook tot boventallige werknemers en dus ontslagen. Hoe pakt u dat aan?

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Reorganisatie, een ingrijpend proces

Reorganiseren is ingrijpend voor een bedrijf, zeker als dat ook tot ontslagen leidt. Er heerst vaak veel wantrouwen tussen de directie, OR en werknemers en op de werkvloer heerst een sfeer van angst. Hoor ik erbij? Maar ondertussen moet er gewoon wel doorgewerkt worden. Vandaar dat het van groot belang is dat een reorganisatie goed wordt begeleid door een arbeidsrechtadvocaat.

Voorbereiding reorganisatie

Een goede voorbereiding van de reorganisatie is van groot belang. Een goed onderbouwd reorganisatieplan (WOR en WMCO), overleg en instemming van de ondernemingsraad (OR) en belangenverenigingen, een juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel een heldere communicatie naar de werknemers en fatsoenlijk sociaal plan. De tijdsplanning dient te worden bewaakt. 

Uitvoering reorganisatie

De uitvoering van de reorganisatie dient voortvarend, zonder twijfel en transparant te worden doorgevoerd. De kantonrechter en het UWV toetsen het reorganisatieplan slechts marginaal en laten de werkgever een grote mate van vrijheid om te reorganiseren, zelfs als het bedrijf nog niet in financiële moeilijkheden verkeert. Zie de beleidsregels UWV.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomsten vindt vaak plaats middels (collectief verkregen) ontslagvergunning van het UWV, een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden of ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Laat u als werknemer goed adviseren welke route tot het voor u beste resultaat leidt, of u in aanmerking komt voor een beëindigingsvergoeding, outplacement (gedurende de boventalligheidsfase) en andere faciliteiten in het sociaal plan.

Rol van het management

De directie of de (raad van) bestuur beslist, het management voert uit. Het afbreukrisico is bij deze "messengers of the bad news" het grootst. Zij worden er op aangekeken en niet zelden direct na de reorganisatie ook zelf voorgedragen voor ontslag (klik hier voor meer informatie). Bent u manager in dienst en aangewezen een reorganisatie te leiden, dan is waakzaamheid geboden. Leg met uw directie waarborgen vast voor uw positie na de reorganisatie.

Vragen? Neem contact met ons op!

Delen op