meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Ontslag, hoe werkt dat?

Met de deur in huis: werknemers ontslaan of ontslagen worden is een lastige aangelegenheid. De persoonlijke band tussen werkgever en werknemer maakt dat vaak extra moelijk. Zeker nu het ontslagrecht met de inwerkingtreding van de WWZ (Wet werk en zekerheid) ook nog eens op de schop gegaan. Lees hier het overzicht van alle wijzigingen. Ontslaat u een of meerdere werknemer of dreigt voor u als werknemer ontslag? Wij nemen begeleiden en adviseren u gedurende het gehele traject en ontslagprocedure. Hieronder alvast een overzicht.

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Beëindigingsovereenkomst

Partijen zijn vaak het meest gebaat bij een minnelijke regeling, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Dat was voor de WWZ zo en dat is nog steeds zo. De kans op succes is het grootst als het proces vanaf de mededeling dat de werkgever streeft naar beëindiging tot het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst goed en tactisch ingestoken en begeleid wordt. Daar zijn wij expert in. Zeker als het gaat om ontslag van managers en bestuurders, al dan niet en in het kader van re-organisaties.

Ontbinding door kantonrechter

Voor ontslag op een van de navolgende ontslaggronden, te weten: regelmatig ziek, disfunctioneren na verplicht verbetertraject, verwijtbaar handelen of nalaten, gewetensbezwaren, verstoorde arbeidsverhouding en andere omstandigheden dient een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter te worden ingediend.

Ontslagvergunning UWV

Voor een ontslag op grond van bedrijfssluiting en bedrijfseconomische omstandigheden of na twee jaar ziekte dient de werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen. De arbeidsovereenkomst mag pas na ontvangst van de ontslagvergunning worden opgezegd met in achtneming van de geldende opzegtermijn. Van de opzegtermijn mag de looptijd van de procedure worden afgetrokken.

Non-concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhouding

Bespreek en regel ook het liefst meteen ook deze zogeheten nawerkende bepalingen, zoals het non-concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding. Anders gezegd: hoe gaan partijen na het einde van de arbeidsovereenkomst met elkaar om? De grootste domper op de regeling is dat de werkgever merkt dat zijn werknemer bij de concurrent in dienst treedt of zijn eigen concurrerende bedrijf start, zonder dat daar iets over geregeld is. Dan komen er alsnog procedures, boetes etc.

De kosten

De kosten worden ofwel, met uitzondering van een eigen bijdrage, gedekt door de Raad voor Rechtsbijstand (toevoeging), ofwel door uw rechtsbijstandverzekeraar (klik hier voor het recht op vrije advocaatkeuze). Komt u voor beiden niet in aanmerking, informeer dan naar onze tarieven.

Tot slot

Vanwege een rigide ontslagrecht wordt tegenwoordig vaak overwogen met zzp-ers te werken of andere bedrijfsvormen te kiezen, zoals bijvoorbeeld franchising. Ook daarover beantwoorden wij graag al uw vragen.

En, wist u dat mr. Ruud Gijsen ook de auteur is van de juridische tips en informatie, die is de vinden op www.gratis-ontslagadvies.nl. Graag verwijs ik ook daarnaar. Met name de volgende pagina's sluiten op voormelde informatie aan.

Vragen over ontslag? Neem contact met ons op!

Delen op