meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Arbeidsrecht advocaat

Arbeidszaken gaan altijd gepaard met menselijke belangen, emoties en haast. Vaak is de eerste stap cruciaal en een tactische aanpak van groot belang. Maar wat is mijn toegevoegde waarde aan uw arbeidszaak?

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Ontslag, beëindiging arbeidsovereenkomst

Bent of wordt u ontslagen? Elk ontslag, zeker ontslag op staande voet, is anders en er zijn nogal wat regels, waaraan de werkgever moet voldoen. Is het ontslag wel gegrond? Is de juiste procedure gevoerd? Betaalt uw werkgever u het loon wel door? Moet u toch verschijnen op het werk of bent u vrijgesteld van arbeid?

Na een eerste vrijblijvende intake en beoordeling treed ik in contact met de werkgever. Bent u niet uit op een procedure, maar op een nieuwe toekomst, dan helpen we bij het maken van nette afspraken (vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst), zodat u eventueel een WW-uitkering behoudt, een transitievergoeding of zelfs nog een billijke vergoeding ontvangt, het non-concurrentiebeding van tafel gaat en zelfs (een deel van) de advocaatkosten worden betaald. Moet er toch geprocedeerd worden, dan bereiden we het verweerschrift en zitting samen met u voor en sta ik u natuurlijk bij tijdens de zitting.

Ontslag directeur

Bent u directeur en willen de aandeelhouders u ontslaan? Naast de arbeidsrechtelijke verhouding is er ook een vennootschapsrechtelijke verhouding. Als directeur hebt u bovendien te maken met een groter afbreukrisico. Botert het niet, dan zal sneller dan bij een 'normale" werknemer worden aangenomen dat ontslag op zijn plaats is. Reden te meer om u goed te laten adviseren over een goede regeling, ook in verband met het afdekken van risico's over het gevoerde beleid.

Betrokken in een reorganisatie, dan is meestal de vraag "zit ik erbij of niet?". Zo ja, is dat wel terecht? Is er goed afgespiegeld en wat zijn voor u de gevolgen. Op basis van het reorganisatieplan, sociaal plan en de CAO beoordelen we met u of het beter is om mee te werken met de reorganisatie of tegengas te geven. Blijf niet zitten met de vraag "of het allemaal klopt" en "zomaar kan". Vraag het ons, wij geven antwoord!

Zieke werknemer, re-integratie en ontslag

Bent u ziek en wil uw werkgever u ontslaan? U zit in een moeilijke en soms kwetsbare situatie en bent ook niet in staat zichzelf goed te verdedigen. U wil immers eerst beter worden. Uw werkgever mag u niet ontslaan en moet er alles aan doen om u te laten re-integreren. Met de wirwar van regels zoals de wet Poortwachter en van bedrijfsartsen, verzuimbegeleiders, deskundigenoordelen, het UWV en dergelijke kunt u wel wat goed advies gebruiken? Advocaat Gijsen staat u graag bij en is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht.

Loonvordering

Hebt u al een tijdje geen of niet op tijd uw salaris gehad? Dan hebt u een loonvordering. Niet zelfden komen werknemers uit loyaliteit naar hun baas zelf in de problemen, als het loon niet op tijd wordt betaald. Omdat het moeilijk is u baas daarop aan te spreken, doen wij dat voor u. Soms met milde, soms harde(re) aanpak. Wat u wil en waar de situatie om vraagt. Ook de wettelijke rente, wettelijke verhoging en de (advocaat)kosten vorderen wij voor u in. Dus, maakt uw werkgever er een potje van? Neem contact op.

Non-concurrentie

Mogelijkheden voor non-concurrentiebedingen zijn de laatste jaren stevig ingeperkt. Slechts een beperkt en kernachtig schriftelijk non-concurrentiebeding in vaste contracten houdt stand. Ik help de werkgever bij het formuleren daarvan. Toch ontstaan er vaak problemen als (ex)werknemers bij concurrenten of voor klanten of relaties van de ex-werkgever gaan werken, soms ook uit een stuk rancune of marktbescherming. Ik los die problemen voor u op. Vaak zijn ze namelijk het gevolg van onwetendheid, onbegrip of een slecht contract. Pas als het echt onrechtmatig wordt, wordt het een probleem voor de werknemer. Verzeilt u in een discussie met uw werkgever, bel ons dan!

Werkgevers

En beste werkgevers, voor u geldt uiteraard vaak het omgekeerde. Juist mijn ervaring met werknemers en hoe zij zich (kunnen) opstellen, kan voor u van onschatbare waarde zijn. Binnen de wet en de grenzen van "goed werkgeverschap" is er echter veel mogelijk. Het begint bij een goede arbeidsovereenkomst en de inschatting of uw bedrijf behoefte heeft aan flexibel of juist vast personeel. Die stel ik graag voor uw organisatie op. De bescherming van uw klanten en bedrijfsinformatie, de re-integratie van zieke werknemers en omgang met  disfunctionerende of zelfs frauderende werknemers en desnoods ontslag vraagt om een tactische en persoonlijke aanpak. Daarin ben ik dagelijks de sparring partner voor veel werkgevers. Ook voor u?

Meer informatie over arbeidsrecht of heeft u vragen over uw situatie? Ons advocatenkantoor is gevestigd in een historisch pand in Maastricht en bedienen klanten door heel Nederland, van Eindhoven tot Breda, Tilburg tot Den Bosch. Neem contact met op voor een kennismaking!

Delen op