meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Incasso voor ondernemers (MKB)

Uw debiteuren incasseren? Dat is wat wij doen. Al meer dan 20 jaar specialist in het incasseren van uw vorderingen voor groothandelsbedrijven, mkb+ en grote ondernemingen, maar ook voor grote verzekeringsmaatschappijen, de bouw, automotive, overheidsorganisaties etc. Wij sommeren, overleggen met de debiteur, sluiten en monitoren betalingsregelingen, maar als het hard moet leggen we rap (conservatoir) beslag, procederen (in kortgeding) of doen faillissementsaanvragen etc.

Lees hier ook ons recente blogs:

"Gebruik de wettelijke maximum betalingstermijnen voor snellere incasso"

"Maak van oude debiteuren uw bedrijfsfinanciering" . 

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Onderscheidende incasso-aanpak

Voor zover u nog denkt dat het incasseren van uw vorderingen niet het werk van een advocaat is? Dat is niet zo. Bij uitstek houdt ons kantoor zich bezig met het op de meest efficiënte wijze incasseren van uw onbetwiste en betwiste vorderingen. Dat is inderdaad iets anders dan lukraak herinneringen en sommaties sturen. Wij leveren maatwerk.

Dat begint bij het inventariseren van uw bedrijf, uw debiteurenportefeulle en uw intrinsieke incassomethoden (opschorten dekking verzekeringspolis, het staken van levering nutsvoorzieningen, tot het retentierecht en het terughalen van lease-auto's).

Daarna volgt het opmaken van een concreet plan en worden in de regel een aantal zaken bij wijze van proef uitbesteed.

Wat ons onderscheidt is met name dat wij op zoek gaan naar écht contact met de debiteur, zodat we ook zijn verhaal kennen. Een pittige sommatiebrief, waarin naast de hoofdsom ook de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd is daarvoor meestal de aanzet. Deze wordt door ons niet alleen aan het zaaks- of postadres gestuurd maar ook aan alle bekend zijnde (e-mail)adressen van de debiteur, alsmede per sms, Whatsapp, Facebook of ander medium. Het is ons namelijk niet snel te gek om uw vordering bij de debiteur bovenaan de te betalen schuldeisers te krijgen, soms zelfs op ludieke wijze. Incasseren is en blijft namelijk mensenwerk, maar als advocaat klinkt daarin de urgentie wel altijd door. 

Wij mogen grote onderneming tot onze klanten rekenen en zijn bereid tot het maken van afwijkende prijsafspraken, afhankelijk van de gekozen aanpak.

Proberen? Neem contact op voor het maken van een afspraak. We komen graag langs om uw bedrijf in bedrijf te zien!

mr. R. Gijsen, Advocaat

Delen op