meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Witwassen

Oplichtingsdelicten, fraudedelicten en witwassen zien op het op oneigenlijke manier verkrijgen van voordeel of winst en dit vervolgens te proberen in het legale circuit te krijgen. Wordt u verdacht van een dergelijk feit, klik dan hier  voor het maken van een afspraak.

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Oplichting

Oplichting is een ander bewegen tot afgifte van geld of goed. Bij witwassen van door ander misdrijf verkregen geld of goed gebeurt dat door het verbergen of verhullen van de herkomst van de opbrengst van criminele activiteiten. Vast moet komen te staan dat de witgewassen goederen van criminele herkomst afkomstige zijn, van welk feit precies is niet nodig.

Witwassen

Witwassen kan in de vorm van opzettelijk witwassen, gewoonte witwassen en schuld witwassen. De tenlastegelegde variant is afhankelijk van de vraag of de verdachte ten tijde van het plegen wist of behoorde te weten dat de gelden of goederen van misdrijf afkomstig waren en hoe vaak dit in een bepaalde periode is voorgekomen.

Deelname criminele organisatie

Hoewel de twee soorten delicten vaak op een tenlastelegging voorkomen, vaak vergezeld van het delict deelname aan een criminele organisatie en een vordering tot voordeelsontneming, dient heel specifiek te worden nagegaan wat er aan feiten precies is voorgevallen en wat wel en niet bewijsbaar is. Een "missing link" in de bewijsconstructie, kan tot integrale vrijspraak leiden.

Witteboorden

Uiteraard komen dit soort delicten vaak voor in combinatie met drugshandel, maar ook op de werkvloer en binnen internationale gefingeerde ondernemingen komt oplichting en witwassen steeds vaker voor. Denk daarbij bijvoorbeeld aan BTW-fraude. Ook tegen managers, feitelijk leiding- en opdrachtgevers en bestuurders van ondernemingen wordt geregeld aangifte terzake dit soort feiten gedaan, al dan niet nadat de curator in het faillissement vermoedens heeft gekregen. Langs die weg wordt getracht het deficit in het faillissement op de malafide bestuurder te verhalen. 

Ook de politiek en het internet is een veel opgezochte omgeving, waar in anonimiteit of onder valse naam of hoedanigheid oplichting en witwassen kan worden gepleegd.

Bewijslastverdeling

Wellicht juist omdat het Openbaar Ministerie bij deze witteboordencriminaliteit vaker in een bewijsnood situatie terecht komt en de verdachten over vermogen beschikken (bekend als gevolg van bijvoorbeeld een strafrechtelijk financieel onderzoek en conservatoire beslagen, is de rechter geneigd bij gebreke van een valide uitleg door de verdachte aan te willen nemen dat deze dan toch tenminste behoorde te bevroeden dat de herkomst van het geld of goed van misdrijf afkomstig was. Een soort civielrechtelijke omkering van de bewijslast dus, die zo niet alleen in het ontneminsrecht, maar ook in fraudezaken is binnengeslopen.

Naast het feit dat vast moet staan dat het witgewassen geld of goed van misdrijf afkomstig moet zijn (maar niet vereist is dat vaststaat van welk misdrijf), levert het feit dat het enkele voorhanden hebben van een dergelijk goed strikt genomen nog niet voldoende is voor witwassen. Er moet dus wel iets met het geld of goed gedaan zijn om strafbaar te worden voor witwassen. Ook vermenging van legale en illegale gelden die vervolgens worden witgewassen levert nogal eens bewijsproblemen op.

Advocaat vereist!

Kortom, voor een goede verdediging is een gespecialiseerd advocaat vanaf het eerste begin een "must". Van de advocaat wordt een actieve houding verwacht. Het aannemen van een verkeerde proceshouding of het laten liggen van onderzoekslijnen en getuigen kunnen grote gevolgen hebben voor de verdachte. En vergeet niet, het gaat in omvangrijke zaken vaak zelfs niet zozeer om de te verwachten geldboete of vrijheidsstraf, maar meer om de gevolgen voor de onderneming zelf, de fiscale consequenties (inkeren of niet?) en niet in de laatste plaats om de ontnemingszaak (voordeelsontneming), waarin het met crimineel handelen verdiende voordeel wordt teruggevorderd. 

Vragen? Neem contact met ons op!

Delen op