meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Dagvaarding politierechter ontvangen?

Een dagvaarding om bij de politierechter voor te komen ontvangen? Dat is schrikken. Wat staat je te wachten en hoe pak je het aan? Neem ons altijd als advocaat mee naar de politierechterzitting. Wij werken in heel Nederland en het is in veel gevallen (nagenoeg) gratis. Wij nemen je stress en spanning weg, vragen het dossier op, bespreken het dossier en de verweren van tevoren met je, bereiden je voor en voeren het woord (pleidooi) op de zitting. Alleen zo wordt je belang optimaal behartigd en is de kans op vrijspraak het grootst. Het strafproces in een notendop!

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

De politierechter

De politierechter heeft niks met de politie te maken. Het is een benaming voor een alleenzittende rechter, die oordeelt over eenvoudige, kleine(re) vergrijpen en misdrijven. Dronken of zonder rijbewijs rijden, verlaten plaats ongeval, mishandeling, bedreiging, huiselijk geweld, (soft)drugs, hennepkwekerijen, diefstal, heling, verduistering, bijstandsfraude etc. Grote(re) zaken worden door de meervoudige kamer (3 rechters) behandeld. Uiteraard behandelen we die zaken ook met verve.

De dagvaarding zelf is niet meer dan de oproep om op een bepaalde dag en tijdstip op een zitting voor te komen. Dan wordt de zaak behandeld. In de tenlastelegging op de dagvaarding staat verder omschreven waarvan je precies verdacht wordt (vaak in onleesbare juridische taal). Wij ontcijferen die en leggen uit wat er precies staat.

De zitting

Op de zitting wordt de zaak aan de hand van de tenlastelegging en het onderliggende dossier besproken. Je bent niet verplicht te antwoorden. Ook heb je het recht om getuigen en deskundigen te horen, maar daar zijn regels voor. Ze moeten namelijk ofwel op tijd voor de zitting worden aangekondigd of worden meegebracht. Ook heb je recht op een tolk als je het Nederlands niet voldoende beheerst.

De officier van justitie (ovj)

De officier van justitie is de aanklager, zeg maar het hoofd van de politie. Hij eist op de zitting, nadat alles is besproken, in zijn requisitoir aan de poitierechter om je al dan niet te veroordelen en een straf op te leggen. Dit kan om een werkstraf, leerstraf, geldboete of (voorwaardelijke) gevangenisstraf gaan. Ook het eventuele slachtoffer (benadeelde partij) kan zich over de zaak uitlaten (spreekrecht) en schade vorderen.

Verdediging door een advocaat

Niet alleen tijdens het messcherpe pleidooi van de advocaat, maar gedurende het hele proces word je van A tot Z door ons verdedigd. Stuur ons een kopie van de dagvaarding en wij zetten de zaak meteen in gang.

Met meer dan 20 jaar ervaring, deinzen wij er ter zitting niet voor terug je uit de wind te houden van beschuldigende of lastige vragen, een zinspelende officier van justitie of een strenge politierechter. Wij weten de sfeer op zitting goed te houden en deze met tact en strategie naar jouw hand te zetten. Alleen dat leidt tot het beste resultaat. Wraken is populair, maar meestal contra-productief.

Het vonnis

De politierechter doet in principe meteen na de zitting uitspraak. Soms schorst hij de zitting even om zijn oordeel te vormen. Heel soms wordt op een later moment vonnis gewezen. De rechter zegt wat hij wel en niet bewezen vindt, welke straf hij uitspreekt, en of, en zo ja, hoeveel schade aan de benadeelde partij wordt toegewezen.

Hoger beroep

Je hebt 14 dagen de tijd om in hoger beroep te gaan. Denk er altijd even over na en roep niet meteen op de zitting dat je geen hoger beroep meer wil, ook al lijkt het op het eerste oog okay. Dit kan na een paar dagen anders zijn en zo'n opmerking op de zitting wordt als afstand van appel aangemerkt. Er kunnen altijd juridische redenen zijn om toch in hoger beroep te gaan. Dat overleggen we na de zitting met je.

Dus, dagvaarding politierechter ontvangen = meteen hier contact opnemen en kopie dagvaarding sturen!

mr. R. Gijsen, advocaat

Delen op