meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Fraude - Strafrechtadvocaat

Fraude komt in alle lagen van de bevolking voor en is van alle tijden. Het heeft niet alleen financiële gevolgen (terugbetalen schade, ontneming, boetes, beslaglegging), maar ook een strafrechtelijke (gevangenisstraf, werkstraf etc.). Daarnaast heeft het ook nog een sociale kant. Mogelijk wordt u door uw werkgver ontslagen, waardoor u uw inkomen verliest en nog moeilijker de financiële gevolgen kunt dragen. Uw huurbaas zegt de huur op. De gemeente trekt uw (bijstands)uitkering in. De rechter verbiedt u uw beroep of bedrijf uit te oefenen. Imago- en omzetschade van uw bedrijf. En, bij het horen van de term fraude zullen vrienden en familie vaak al afstand wat nemen.

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Het kwaad is al geschied

Het nare is dat veel van deze gevolgen vaak al zijn ingetreden nog voordat u bent vervolgd, laat staan onherroepelijk veroordeeld. Het is dus zaak er als de kippen bij te zijn als u verdacht wordt van fraude, om te zorgen dat -ongeacht uw schuld of onschuld- de gevolgen beperkt blijven. Dát is waar ik me met u in eerste instantie op focus en u mee help.

Gespecialiseerd strafrechtadvocaat

Als verdachte in een strafzaak of fraudezaak, is goede bijstand door een strafrechtadvocaat dus van meet af aan van belang. U zit immers in tussen het recht niet mee te willen werken aan uw vervolging enerzijds en plichten als persoon of ondernemer of bestuurder jegens de onderneming, aandeelhouders en Belastingdienst anderzijds. Het Openbaar Ministerie overdondert u met de inzet van al dan niet zichtbare opsporingsbevoegdheden en in veel gevallen zelfs strafvorderlijke en conservatoire beslaglegging op bezittingen van u en uw onderneming.

Uitnodiging verhoor als verdachte

In veel fraudezaken wordt het onderzoek door speciale teams van de politie of recherche gedaan, die u uitnodigen voor verhoor als verdachte. Vaak ook nog eens niet op het politiebureau. Soms wordt al vermeld dat u niet zult worden aangehouden als verdachte. Daardoor kan de indruk ontstaan dat het "allemaal wel zal meevallen". Dat kan ook, maar in de meeste gevallen is dat niet zo. Het feit dat u niet wordt aangehouden als verdachte betekent niet dat u het niet bent! Daarmee wordt mogelijk zelfs uw recht op een advocaat omzeild. Bel voor dat verhoor altijd naar mij om een advies(gesprek), zodat u goed (geïnformeerd) beslagen ten ijs verschijnt. Verder kunnen andere voorzorgsmaatregelen worden besproken voor het geval u onverhoopt toch alsnog wel als verdachte wordt aangehouden.

Voordeelsontneming en beslagen

Fraude heeft altijd te maken met een vorm van bedrog met het oogmerk om economisch voordeel te behalen. Fraudezaken gaan dan ook vaak gepaard met een vordering tot voordeelsontneming (Plukze) door justitie, waarvoor ook conservatoire beslagen kunnen worden gelegd.

Strafrechtelijke gedaante van fraude

Witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte, diefstal en verduistering door frauderende werknemersfaillissementsfraude, ambtelijke omkoping, vastgoedfraude, belastingfraude, uitkeringsfraude, bedrieglijke bankbreuk door directeuren van ondernemingen etcetera. Allemaal delicten die vallen onder het verzamelbegrip fraude of bedrijfsfraude.

Bent u verdachte of wellicht al uitgenodigd voor verhoor of heb u al een dagvaarding ontvangen en zoekt u een strafrechtadvocaat? Neem contact met ons op!

mr. R. Gijsen, advocaat

Delen op