meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Leaseauto pimpen op kosten werkgever mag!

Mag een werknemer zijn leaseauto pimpen naar eigen inzicht als hij binnen het vooraf vastgestelde totaalbudget blijft? Ja, dat mag dus! Lees onderstaand blog maar. 

Direct contact /  Like ons op Facebook

De zaak

Een werknemer in de functie van bedrijfsleider bij een bouwmaterialenonderneming krijgt regelmatig een nieuwe leaseauto, die hij zowel zakelijk als privé mag gebruiken. In 2013 is het weer zover en mag de werknemer een nieuwe leaseauto bestellen. De werknemer kiest een auto uit die in totaal 45.000 euro kost exclusief accessoires. Met de accessoires erbij komen de kosten van de leaseauto op 55.000 euro. De werkgever gaat hier niet mee akkoord, zodat de werknemer op zoek moet naar een andere auto. 

Accessoires leaseauto "over de top"

De werknemer vindt daarop een goedkopere leaseauto die inclusief accessoires ruim binnen het afgesproken budget blijft. De werkgever gaat hier dan ook mee akkoord en zo wordt er 38.000 geïnvesteerd in de nieuwe auto. Echter, de arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt een jaar later ontbonden

Onrechtmatige daad?

Nadat de arbeidsovereenkomst is ontbonden, wordt de bedrijfsleider door zijn voormalige werkgever voor de rechter gesleept. De werkgever stelt dat de bedrijfsleider voor ongeveer 10.000 euro accessoires in zijn leaseauto heeft zitten. De werkgever vindt dit hoogst overdreven en is van mening dat de bedrijfsleider een onrechtmatige daad heeft verricht tegenover de werkgever. De werkgever eist het bedrag wat aan accessoires is besteed terug. De kantonrechter gaat hier niet in mee. 

Overleg of volmacht?

De werkgever legt zich hier niet bij neer en gaat in hoger beroep. De werkgever vindt dat de ex werknemer op slinkse wijze de kosten van de accessoires onder het aankoopbedrag van de auto heeft laten vallen en dat er geen specificatie heeft plaatsgevonden. Ook stelt de werkgever dat de bedrijfsleider niet goed heeft onderhandeld met de autodealer, waardoor de werkgever werd opgezadeld met hogere kosten. 

De rechter oordeelt dat de werknemer een volmacht heeft gekregen om een nieuwe auto uit te zoeken. De werkgever is van mening dat er bij het bestellen van accessoires altijd overleg hierover dient plaats te vinden. De werknemer zegt dat hij een bepaald bedrag mocht uitgeven en dat er geen apart overleg over de accessoires diende plaats te vinden. 

Volgens de rechter waren er geen verdere regels met betrekking tot het bestellen van accessoires. De volledige aanschaf moest binnen het budget vallen wat van tevoren was afgestemd. De bedrijfsleider is ruim binnen dit budget gebleven, inclusief de accessoires. Hij had dus geen extra toestemming van zijn werkgever nodig om accessoires te bestellen. 

Voor wat betreft de onderhandelingstechniek van de voormalige werknemer, oordeelt de rechter dat dit niet op de weg van de werknemer lag. Hij werd niet verondersteld te onderhandelen over prijzen. 

Conclusie: werkgever verliest

De werkgever heeft de zaak verloren en werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. 

Lees hier de volledige casus: http://jure.nl/ECLI:NL:GHSHE:2016:5419

Vragen over uw situatie? Neem hier contact op.

mr. R. Gijsen, advocaat

 

 

Delen op