meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Ontslag aanzeggen bij indiensttreding is niet in strijd met aanzegplicht

De kantonrechter in Utrecht bepaalde onlangs in een zaak tussen een tijdelijke magazijnmedewerker en zijn ex-werkgever dat aan de wettelijke aanzegtermijn uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt voldaan als er bij het aangaan van een tijdelijk contract al wordt vastgelegd dat het arbeidscontract niet wordt verlengd.

Aanzegtermijn

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 januari 2015 in werking is getreden, bepaalt dat uiterlijk één maand voor het aflopen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst aan de werknemer moet worden aangegeven of het contract wordt verlengd of niet. Gebeurt dit niet, kan de werknemer aanspraak maken op de "aanzegvergoeding".

Aanzegging in het arbeidscontract

In de genoemde zaak liep het echter anders. Een magazijnmedewerker treedt per 1 januari 2014 voor een periode van een jaar in dienst van de werkgever, een groothandel. De werkgever legt in het contract op voorhand al vast dat het contract niet zal worden verlengd, onder verwijzing naar de geldende cao. Op 4 december 2014 krijgt de medewerker medegedeeld dat zijn dienstverband niet wordt verlengd, met als redenen het hoge ziekteverzuim van de medewerker, klachten van klanten en het meerdere malen rijden van schade.

Verlenging in het vooruitzicht gesteld

De medewerker echter is een andere mening toegedaan. Volgens hem was hem bij het aangaan van het contract een verlenging of een vaste aanstelling in het vooruitzicht gesteld. Tijdens zijn dienstverband behaalde hij op kosten van de werkgever een aanvullend rijbewijs en ook moest hij al zijn vakantiedagen voor 2015 doorgeven. Dit wekte volgens de medewerker de indruk dat het dienstverband zou worden verlengd. De bepaling in het contract dat het dienstverband niet zou worden verlengd was volgens de medewerker nietig of vernietigbaar.

Werknemer eist verlenging en vergoeding

In de geldende cao staat dat het niet verlengen van een contract minimaal twee (loon)periodes voor de einddatum moet worden medegedeeld. Volgens de medewerker heeft de werkgever zich niet aan deze termijn gehouden toen hij de mededeling op 4 december 2014 deed. Ook verwijst de medewerker naar de nieuwe Wet Werk en Zekerheid en hij eist dan ook verlenging van zijn contract en een vergoeding.

Aan aanzegplicht is voldaan

De kantonrechter heeft de eis van de werknemer afgewezen. Hij oordeelt namelijk dat de werkgever aan de aanzegplicht uit de cao heeft voldaan door al in het arbeidscontract op te nemen dat het contract niet zou worden verlengd. Ook als de Wet Werk en Zekerheid in deze zaak van toepassing was geweest was het oordeel hetzelfde geweest.

Het staat werkgevers en werknemers overigens vrij om op zo’n bepaling terug te komen en alsnog het arbeidscontract te verlengen of alsnog een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan.

vragen? neem hier contact met ons op of bel 043 - 356 00 00

 

Delen op