meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Ook nieuwe vennoten altijd hoofdelijk aansprakelijk voor oude schulden

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:588) antwoord gegeven op de vraag of een nieuw toegetreden vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden die zijn ontstaan vóór diens toetreding tot de vennootschap onder firma (v.o.f.) of commanditaire vennootschap (C.V.). De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de (beherend) vennoten altijd aansprakelijk zijn voor alle schulden van een VOF of CV, ook als deze schulden zijn ontstaan voordat de nieuwe vennoot was toegetreden tot de VOF of CV.

Positie schuldeisers versterkt

De Hoge Raad concludeert dat er in de wet geen beperkingen zijn te vinden over de hoofdelijke aansprakelijkheid van nieuwe vennoten voor verbintenissen van de VOF en de CV. Dit brengt volgens de Hoge Raad met zich, dat ook de nieuwe vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor alle schulden, zowel schulden die tijdens als vóór zijn toetreding zijn ontstaan. Met deze zienswijze wordt de rechtszekerheid van schuldeisers versterkt. Een onderzoek naar wanneer de schuld is ontstaan, is immers niet meer nodig en een schuldeiser krijgt er een nieuwe verhaalsmogelijkheid bij.

Vennootschap onder firma overnemen? doe onderzoek!

Door deze uitspraak is het voor diegene die overweegt als vennoot toe te treden tot een VOF of CV verstandig om voor toetreding inzage te bedingen of onderzoek te (kunnen) doen naar de schuldenpositie van de vennootschap en afspraken te maken met de andere vennoten over de verantwoordelijkheid met betrekking tot oude schulden. Zijn er veel (slapende) crediteuren, zijn de salarissen van de werknemers wel (tijdig betaald), zijn er achterstanden bij de fiscus, liggen er beslagen? Allemaal vragen die gesteld en beantwoord moeten worden. Indien u een franchise-onderneming overneemt en deze in de vorm van een VOF gaat drijven geldt overigens hetzelfde. Ook dan is een gedegen onderzoek naar de financiële situatie van de franchise onontbeerlijk.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen? Neem contact op met mr. R. Gijsen 

Delen op