meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Omkoping, verkiezingsfraude en witwassen

De zaak van Jos van Rey, oud-wethouder in Roermond en voormalig VVD’er is exemplarisch te noemen voor een waarneembare tendens. Hij wordt vervolgd voor omkoping, verkiezingsfraude en witwassen. Het persbericht hierover bereikte de verdediging van Van Rey al eerder dan de dagvaarding zelf. Van Rey zou smeergeld hebben aangenomen van Piet van Pol, projectontwikkelaar, goede vriend van Van Rey en inmiddels ook medeverdachte. Beweerd wordt dat Van Rey de projectontwikkelaar talloze bouwprojecten in Roermond gunde, waarvoor in ruil geld werd gestort in de verkiezingskas van Van Rey. Wat het witwassen betreft spreekt het Openbaar Ministerie van een som van ruim € 175.000,00, in de vorm van reisjes die Van Pol zou hebben betaald voor Van Rey. Of er ook een ontnemingsvordering is ingediend door het Openbaar Ministerie is nog niet bekend.

De verkiezingsfraude heeft betrekking op stemmen die Van Rey zou hebben geronseld. Bekend was al eerder dat Van Rey vertrouwelijke informatie had doorgespeeld aan Ricardo Offermans, die hiervoor werd veroordeeld tot een taakstraf. De rechtszaak hierover zal pas op zijn vroegst in januari 2015 plaatsvinden. Dan zal bekend worden of Jos van Rey, die alle beschuldigingen altijd heeft ontkend, daadwerkelijk wordt veroordeeld.

Hogere straffen voor fraude, omkoping, corruptie of witwassen

In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat er een tendens waarneembaar is dat er steeds hogere straffen worden opgelegd voor fraude, omkoping, corruptie of witwassen . Dit is zeker het geval als sprake is van misbruik van gemeenschapsgelden. Ook de boetes voor ondernemingen die zich schuldig maken aan dergelijke strafbare feiten lopen op.

Verhoging wettelijke strafmaat witwassen

Voor witwassen is de maximale straf inmiddels verhoogd van vier naar zes jaar en zelfs naar acht jaar als dit gebeurt uit gewoonte of uitoefening van een functie. Mensen die een ambtenaar omkopen kunnen zes jaar de cel ingaan. In de private sector verdubbelt de straf voor corruptie van twee naar maximaal vier jaar. Ook wordt omkoping van accountants en taxateurs aangepakt.

Bedrijven die zich schuldig maken aan strafbare feiten worden strenger gestraft, zeker als ze zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt. Zo kan een boete worden opgelegd van maximaal 10% van de jaaromzet.

Bent u zelf verdachte in een strafzaak of heeft u vragen over witwassen, fraude of corruptie?

Neem nu contact op met mr. R. Gijsen, de specialist in fraude en witwaszaken. 

Delen op