meteen contact

Advocatenkantoor Gijsen

Enquêterecht en geschillenregeling

Een rechtspersoon wordt, zoals ook een natuurlijke persoon, gevormd door haar organen, zoals de aandeelhouders, bestuurders, commissarissen. Anders dan bij natuurlijke personen kunnen die organen onderling in conflict raken. Dat raakt in veel gevallen ook onmiddellijk het belang van de onderneming, die door de rechtspersoon wordt gedreven. Voor dergelijke geschillen kunt u terecht bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam of naar de gewone burgerlijke rechter.  

Direct contact / Lees hier ons blog / Like ons op Facebook

Enquêterecht

De Ondernemingskamer die de enquêteregeling uitvoert wordt ook wel de bedrijvendokter genoemd. In de volle breedte en met het belang van de vennootschap en de door haar gedreven onderneming in het oog kan het beleid van de onderneming en haar organen aan de kaak worden gesteld. Van simpele patstellingen tot malversaties en fraude. De Ondernemingskamer kna bevelen dat er een onderzoek komt naar het gevoerde beleid van de onderneming. Als er wanbeleid wordt vastgesteld kan de Ondernemingskamer verregaande maatregelen treffen.

Vaak komt het zover echter niet, want veel problemen leiden al tot een oplossing als wordt gedreigd met een enquêteprocedure. Ook worden door de Ondernemingskamer afgekondigde voorlopige voorzieningen in de praktijk vaak als oplossing door partijen overgenomen of leiden die er al toe dat de angel uit het conflict wordt gehaald. 

Geschillenregeling

Ruziënde aandeelhouders kunnen naast de enquêteregeling en notariële regelingen in de statuten van de vennootschap ook gebruik maken van de wettelijke geschillenregeling om tot gedwongen koop (uittreding) of verkoop (uitstoting) van aandelen te komen. Daarin bepaalt de rechter desgevorderd eerst of er moet worden overgedragen en daarna, meestal na zich door deskundigen te hebben laten informeren, tegen welke prijs. De procedure is recentelijk aanzienlijk vereenvoudigd. Daar waar partijen het over eens zijn, zal de rechter dit snel overnemen. Zijn partijen het over de prijs wel eens, maar niet wie wiens aandelen over moet nemen, zal hij daarover beslissen. Is dat laatste niet, maar de prijs het twistpunt, beperkt de rechter zich tot een oordeel daarover.

Belang van de vennootschap

Als "de organen" van de vennootschap ruziën, kan het belang van de door de vennootschap gedreven onderneming daar nadelige gevolgen van ondervinden. Ook de werknemers en belangenverenigingen  kunnen betrokken worden geraakt en hebben wettelijke mogelijkheden zich bij de Ondernemingskamer te voegen of zelfs zelfstandig voorzieningen te vragen. Ook de Wet op de Ondernemingsraden biedt daartoe een ingang. 

Vragen? Neem contact met ons op.

Delen op